Word-lomakkeet

Word-lomakepohjaa voi käyttää mm. kirjeiden ja tiedotteiden laatimiseen. Pohjan suunnittelussa on otettu huomioon yleisasetuksessa (EU N:o 1303/2013) asetetut viestintää koskevat vaatimukset.

Lomakepohja rahastojen (ESR ja EAKR) yhteiseen viestintään:

suomi ruotsi englanti


Lomakepohja EAKR-hankkeille:

suomi ruotsi englanti

 

Lomakepohja ESR-hankkeille:

suomi ruotsi englanti