Aloituspalaveri

Aloituspalaverilla on tarkoitus varmistaa, että hanketta toteutetaan päätöksen ehtojen ja lainsäädännön mukaisesti. Rahoittava viranomainen kutsuu hankkeen alkuvaiheessa tuensaajan edustajat, mukaan lukien hankehenkilöstön, aloituspalaveriin.

Palaverissa keskustellaan rahoitukseen ja toteutukseen liittyvistä yhteisistä pelisäännöistä sekä käydään läpi toimintaa ohjaavat säädökset ja ohjeistus. Lisäksi käydään läpi hankkeen käytännön toteutusta sekä keskeiset taloushallintoon ja maksatuksiin, raportointiin ja seurantaan sekä valvontaan liittyvät asiat. Aloituspalaverista laaditaan muistio, joka tallennetaan hankkeen tietoihin.

Vinkki: Tutustu etukäteen päätökseen ja sen liitteisiin, jotta osaat esittää täsmentäviä kysymyksiä.