Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) (S10372)

Kehittämisohjelman valtakunnallisen koordinaation puitteissa on aloitettu mittava pk -yritysten yritystoiminnan kehittämispalvelujen uudistamistyö yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Kehittämistyö toteutettiin ajalla 1.6.2008–31.12.2014. Tavoitteena oli saada tuotteet ja palvelut valmiiksi portaittain vuosina 2013 ja 2014. Uusiin tuotteisiin on saatu kansallinen rahoitus (TEM momentti 51). Ilman ESR -rahoitusta ja sen tuomia lisäresursseja uudistamistyö olisi jäänyt tekemättä.

Kehittämistyön puitteissa uusitaan palvelujen sisällöt, prosessit ja toimintamallit asiakkaan, viranomaisen ja palvelun tuottajien näkökulmista. Uudistamistyössä huomioidaan TEM:n yritysasiakassegmentit ja työelämän laatuun liittyvät näkökulmat.

Kehittämisohjelman valtakunnallinen koordinaatio on ollut mukana valmistelemassa julkista työvoima- ja yrityspalvelulakia yhteistyössä kansallisten virkamiesten kanssa. Laissa ja asetuksessa on määritelty vuonna 2014 alkavat uudet yritystoiminnan kehittämispalvelut. Pirkanmaan ELY-keskus on toteuttanut Apake -hankkeen alahankkeena omistajuudenvaihdokseen liittyvän kokonaisuuden, josta kansalliseen toimintaa jää opaskirjoja sekä koulutusmalli tilitoimistoille.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.