Investoineteja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta

KUVA: Iiro Plava-aho

Euroopan sosiaalirahaston tuella on luotu tuhansia onnistumistarinoita. Ihmiset, yritykset ja työpaikat ovat Suomen EU-jäsenyyden aikana olleet laajasti mukana ESR:n rahoittamissa hankkeissa. Vuonna 2017 juhlitaan ESR:n pyöreitä vuosia. Suomessa juhlavuoden aloitti avoin yleisötilaisuus Helsingissä 16. helmikuuta. Vanhalla ylioppilastalolla järjestetyssä tilaisuudessa juhlittiin kolmen kattoteeman alla: osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys sekä osallisuus. Lavalla näimme ja kuulimme taidetta, tutkimusta ja mielipiteitä.

KUVA: Henrik Savolainen

Vanhan ylioppilastalon juhlasali muutettiin interaktiiviseksi messutilaksi. Esillä oli lähes 40 ESR-hanketta muodostaen hyvin monipuolisen näyttelyalueen. Ständeillä olleet hanketoimijat ehtivät myös vaihtaa kuulumisia, kierrellä ja solmia uusia kontakteja. Tunnelma oli hyvä ja ihmiset iloisia.

Tilaisuudessa vieraili päivän mittaan yli 500 henkilöä tutustumassa hankehelmiin ja kuuntelemassa ansiokkaita paneelikeskusteluja. Hetket taiteelle ja kulttuurille kruunasivat ohjelman. #ESR60v oli Suomen twiitatuin hastag päivän loppupuolella. Tämä oli melkoinen saavutus ottaen huomioon, että penkkarit olivat samana päivänä. ESR kamppaili suosiossa tasapäisesti rekkarallin kanssa. Tästä iso kiitos aktiivisille hanketoimijoille!

KUVA: Sanna Laiho

Juhlassa esillä olleet hankkeet

Lavalla oli runsaasti ohjelmaa. Neljä mielenkiintoista ja elävästi toteutettua paneelikeskustelua toivat esiin ESR:n mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Keskustelujen välissä nähtiin ja kuultiin taide- ja kulttuuriesityksiä. Tilaisuuden juonsi Maarit Tastula.

Tilaisuuden ohjelma

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström totesi avauspuheenvuorossaan, että vaikka ESR:n osuus Suomen valtion budjetissa vaikuttaa pieneltä, sen vipuvaikutus on merkittävä. Hankerahoituksen päätyttyä monet onnistuneet toimintamallit ovat jääneet elämään ja tuottaneet uutta toimintaa. Ministeri totesi myös, että Suomen ja yritysten kilpailukyky tarvitsee osaavia ihmisiä. Euroopan sosiaalirahasto investoikin juuri ihmisiin. EU-hankkeiden myötä yhdessä tekeminen on lisääntynyt. On tärkeää mahdollistaa kaikkien ihmisten osallistuminen entistä paremman suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen, jonka taloudessa ministeri näkikin jo monia valopilkkuja.

Apulaisosastopäällikkö Laurent Sens esitti Euroopan komission tervehdyksen ja kertoi ESR.n historiasta. Hän kiitti Suomea omistautumisesta ESR:n toteutukseen, jolla on positiivinen vaikutus suomalaisten elämänlaadun parantamiseen. Menestystarinoiden kertominen maailmalle on tärkeää. Sens piti Vanhan ylioppilastalon tilaisuutta hienona tapahtumana, josta hän on vienyt positiivista sanomaa tuliaisina Brysseliin saakka.

Laurent Sens: Investointeja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta

Osaamisella onnistumisiin, erilaisilla koulutusväylillä taitajaksi

Koulutuksella ja työn tarjonnalla on avainasema tulevaisuuden Suomessa. Paneelissa keskusteltiin OKMn ESR-toiminnan tavoitteista lisätä koulutukseen osallistumista, osaamista ja perustaitoja, kehittää nuorten kouluttautumista ja työllistymistä edistäviä palveluja, sujuvoittaa siirtymiä koulutukseen ja työhön ja yhteistyötä palvelun tuottajien välillä, edistää osallisuutta ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä ja uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistamisesta.

Ilkka Turunen: Suomi osaamisyhteiskuntana

Osattomasta osalliseksi

"Matalan kynnyksen tiloissa ihminen voi kohdata muita yhdenvertaisesti, eikä tule vain ongelman kautta määritellyksi", sanoi erikoistutkija Anna-Maria Isola (Sokra, THL). Köyhyystutkija Maria Ohisalon mielestä mahdollisuuksia osallisuuteen tulisi luoda muutenkin kuin työn kautta.

Maria Ohisalo: Osattomasta osalliseksi

Esko Hänninen: Kokemuksia kansainvälisistä ja kotimaisista yhteistyöhankkeista

Osallisuus on nousussa nyt, kun kunnat ja kaupungit laativat osallisuusstrategioitaan. Pelkkä asukasdemokratia ei kuitenkaan riitä, vaan osallisuustyössä täytyy muistaa heikoimmassa asemassa olevien osallisuus ja autonomia, muistutettiin osallisuuspaneelissa.

KUVA: Henrik Savolainen

Osallisuutta Suomessa edistävät ESR-hankkeet ja Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokra osallistuivat päivään monin tavoin. Maahanmuuttajien vertaistukeen perustuva Naapurinäiti, ruokahävikkiä vastaan taisteleva From Waste to Taste ja Osallisuutta osuuskunnista ovat kaikki esimerkkejä hankkeiden kehittämistyöstä. Sokran ständillä sai testata osallisuutta Kuinka osallinen olet? -testin avulla. Testi satuhahmoineen kirvoitti kommentteja: "Tämä on ihana!"

Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 2020

Työelämä 2020 -verkostossa tehdään kehittämistyötä suomalaisen työelämän rakentamiseksi Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä. Tehtävänä on vahvistaa hyvän työelämän edellytyksiä työpaikoilla neljän eri painopisteen kautta; osaava työvoima, työhyvinvointi ja terveys, luottamus ja yhteistyö sekä innovointi ja tuottavuus.

 "Työelämän kehittäjinä tarvitsemme tahoja ja ihmisiä, jotka ymmärtävät työelämän laadun ja tuottavuuden vaikutuksia toisiinsa ja, joilla on palava halu tehdä työelämästämme vielä parempaa. Hyvää työelämää ei rakenneta vain tätä päivää varten, vaan tulevia sukupolvia ja yhteiskuntaa varten tulevaisuudessa. Hyvä työelämä rakennetaan yhdessä", totesi hankejohtaja Margita Klemetti juhlapuheessaan.

Margita Klemetti: Suomessa Euroopan paras työelämä 2020

Yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia kehittävistä valtakunnallisista ESR -hankkeista esittäytyivät ständillä STRATOS ja DigiSyke. Tietoiskujen ja uusien kontaktien lisäksi kävijät saivat mm. mitata tunnetilansa Moodmetric -älysormuksella. Kävijöitä kiinnosti myös uusi työpaikoille suunnattu Kehittämispolku -testi.

Paneelissa keskusteltiin lisäksi siitä, että johtajia täytyy kouluttaa myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Työnantajat ja johtajat ovat merkittävästi vaikuttamassa esimerkiksi siihen, mikä merkitys rekrytoinnissa annetaan poikkeavalle ihonvärille, hiustenvärille, nimelle jne. Työnantajien vastuulla on huolehtia siitä, että rekrytoinnissa katsotaan ihmisen osaamista. Monimuotoinen työyhteisö on rikkaus.

Osaamista yrittäjyyteen

Paneelissa keskusteltiin siitä, että yksinyrittäjä on usein aika yksinäinen. ESR-hankkeet tuovat pineyrittäjälle "työyhteisön", jota hänellä ei muuten ole. Yrittäjäverkostoissa oppii muilta yrittäjiltä monenlaisia asioita. Naisten yrittäjyyttä vaikeuttaa usein miesyrittäjiä enemmän työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Naisten ja miesten suhtautuminen yrittäjyyteen vaihtelee: naisille on tärkeätä, että he ovat onnellisia työssään, mutta silti heidän yrityksensä voivat monesti olla kannattavampia kuin miesten yritykset.

ESR-hankkeet konkreettisesti mukana tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa

KUVA: Henrik Savolainen

ESR tukee osallistavaa toimintaa, ja tilaisuus rakentuikin ihmisten kokemuksille ja osallisuudelle. Tilaisuuden suunnittelussa ja järjestelyissä oli alusta lähtien TEM:n yritys-ja alueosaston mukana hanketoimijoita, Hämeen ELY-keskus, OKM ja STM. Metropolia ammattikorkeakoulun ZIP-hanke vastasi juhlatilaisuuden graafisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelu on hankkeen osallistujan Iiro Palva-ahon käsialaa. ZIP-hankkeen nuoret vastasivat tapahtuman teknisestä toteutuksesta ja kuvauksesta. Nuoret myös kuvasivat tilaisuudessa esitetyt videot ja haastattelut. ZIP-hanke oli mukana tilaisuuden valmisteluissa alusta loppuun, mistä oli paljon hyötyä ja iloa sekä tilaajalle että toimittajalle.

ZIP-hanke

Sokra-hanke osallistui alusta lähtien aktiivisesti tilaisuuden suunnitteluun ja erityisesti markkinointiin ja viestintään. Kokeneilta Sokralaisilta tuli paljon hyviä ideoita onnistuneen tilaisuuden toteuttamiseksi. Menestyksekäs viestiseinä ja moderointi järjestyivät Sokran kautta.

Sokra

Tarjoiluista vastasi From Waste to Taste -hanke ja hävikkiruokaravintola Loop. Tarjolla oli maustekakkua ja marjamehua. From Waste to Taste -kiertotaloushanke taistelee ilmastonmuutosta ja ruokahävikkiä vastaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa avattiin hävikkiruokaravintola Helsinkiin. Hanke työllistää erityisesti työ- ja opiskeluelämän ulkopuolelle jääneitä nuoria, maahanmuuttajia ja pitkäaikaistyöttömiä, sekä toimittaa keskimäärin 80–90% noutamastaan ruoasta hyväntekeväisyyteen. Ruoan valmistuksesta vastaa ammattikokkien tiimi.

From Waste to Taste

Ravintola Loop

Videokilpailu hankkeille

ESR-hankkeet ovat tehneet runsain määrin hienoja videoita. Ennen tilaisuutta hankkeille järjestettiin videokilpailu, johon tuli useita kymmeniä osallistujia. Loppukilpailuun pääsi viisi videota, joista voittajaksi valittiin Sanssi-kortista kertova video , jota yleisö piti hyvin hauskana.

Sanssi-kortti (4:34 min)

Elvo (3 min)

Advisory Board (2:08 min)

Nuorisotakuu (2:01 min)

Nuorten oma Kuopio! (7:25 min)

Suomi100 ja ESR60 jatkojuhlinta

ESR60 osallistuu myös Suomi100 juhlintaan. ESR60-juhlat jatkuvat alueellisilla tilaisuuksilla pitkin vuotta. ESR:n juhlavuoden aloituksessa oli iso annos kansanjuhlan meininkiä. Kuultiin paljon viisauksia, soitto ja laulu raikui ja sirkushuvejakin nähtiin.

Katso videokooste 16.2. tilaisuudesta

KUVA: Henrik Savolainen

Tilaisuudesta muualla verkossa

Euroopan komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston uutinen

ESR:n investoinnit ihmisiin tuovat tulosta – EU:n komission Suomen edustuston uutiskirje