Sosiaaliset innovaatiot -konferenssi Lissabonissa 27.–28.11.2017

Konferenssi "Opening up to an Era of Social Innovation" järjestettiin 27.–28.11. Lissabonissa. Kotoutumispalveluita kehittävä Kotona Suomessa – hanke (ESR) oli kutsuttu mukaan esittelemään hankkeen innovatiivisia elementtejä. Hanketta edustivat Kotona Suomessa – toimenpidekokonaisuuden projektipäällikkö Leena Pellilä sekä Info-Lango-projektin projektikoordinaattori Marguirite Guibert.

Konferenssin järjestäjinä olivat Euroopan komissio, Portugalin hallitus ja Calouste Gulbenkian – säätiö. Tilaisuutta isännöivät/emännöivät Euroopan komission tutkimus-, tiede- ja innovaatioasioista vastaava komissaari Carlos Moedas ja työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen sekä ministeri Maria Manuel Leitão Margues (Minister of the Presidency and of Administrative Modernisation of Portugal) sekä Calouste Gulbenkian säätiön johtaja Isabel Mota.

Sosiaalisilla innovaatioilla haetaan ratkaisuja Euroopan kehittämisen haasteisiin, mm. työttömyyteen ja eri ryhmien työllistymisen edistämiseen, ikääntymiseen ja kotoutumiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Sosiaaliset innovaatiot voivat olla uusia tuotteita ja palveluita ja usein niissä hyödynnetään uutta teknologiaa. Mutta ne voivat olla myös uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä, luoda kumppanuuksia ja osallistaa asukkaita. Tavoitteena on, että sosiaalisten innovaatioiden avulla kyetään vastaamaan aiempaa paremmin ihmisten tarpeisiin ja sitä kautta luomaan hyvinvointia kaikille väestöryhmille.

Kotona Suomessa – hanke valikoi laajasta toimenpidekokonaisuudesta innovatiivisina tuotteina esiteltäviksi omakieliset alkuorientaatiojaksot sekä Info-Lango etäneuvonnan. Omakieliset alkuorientaatiojaksot on suunnattu juuri Suomeen muuttaneille ja niiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä, ei vain jakaa tietoa, suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen arvoista. Tällaista perustietoa ovat mm. yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, hyvinvointivaltio ja verotus. Kun tieto annetaan osallistujan omalla kielellä tai kielellä, jota hän ymmärtää hyvin, vuorovaikutus ja dialogisuus vahvistuvat ja nämä puolestaan tukevat yhdenvertaista jäsenyyttä yhteiskunnassa.

Info-Lango on monikielinen etäneuvontapalvelu, joka on tarjolla 13 eri kielellä. Neuvontaa voi saada joko puhelimitse tai skype-yhteyden välityksellä. Palvelu kehitettiin harvaanasuttujen alueiden maahanmuuttajien tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaalle, mutta palvelu on skaalattavissa ja sitä käytetäänkin jo kaikkialta Suomesta.

Kotona Suomessa – hankkeen kanssa samassa paneelissa esittäytyi kaksi EaSI-rahoitteista hanketta. Latviassa kehitetään lastenhoitopalvelua epätyypillisiin aikoihin työskenteleville ja hollantilainen MISSION-projekti kehittää liikkuvia ja kokonaisvaltaisia sosiaalipalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, ts. palvelut viedään asuinalueille ns. yhden luukun periaatteella.

Konferenssissa Suomi nousi esiin monissakin yhteyksissä suotuisana innovaatioympäristönä. Aloituspaneelissa Sir Ronald Cohen (Chairman of the Global Social Impact investment Steering Group) nosti esiin Suomen SIB-mallin maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen nopeuttamiseksi. Tilaisuuden loppupuheenvuorossa komissaari Marianne Thyssen nosti esiin yhtenä esimerkkinä tapahtuman annista Kotona Suomessa-hankkeen ESR-rahoitteisen kehittämistyön, jossa haetaan keinoja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Lisätietoja:

Komission sivuilla: Opening up to an ERA of Social Innovation

ELY-keskuksen sivuilla: Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa esittely englanniksi

Info-lango.fi  Monikielinen neuvonta