Alueiden kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen 348 miljoonaa euroa

Hallitus päätti 8.2.2018 vuoden 2018 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen jaosta. Samalla jaettiin myös tämän vuoden tuet alueellisille innovaatioille ja kokeiluille.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävää kasvua ja työllisyyden edistämistä. Nyt jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 338 miljoonaa euroa alueille.

-Nyt jaettavalla rahoituksella voidaan tarttua niihin haasteisiin ja ongelmakohtiin, jotka maakunnat ovat omalla alueellaan nostaneet juuri nyt keskeisimmiksi. Iloista on, että tämän vuoden osalta rakennerahasto-ohjelma on ylittänyt lähes kaikki sille asetetut välitavoitteensa, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.


Lue lisää