Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017

Joulukuussa hyväksytty hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Laki ei suoraan vaikuta Hanselin olemassa olevien puitejärjestelyjen käyttöön. Uutta lakia sovelletaan hankintoihin, jotka aloitetaan lain voimaantulon jälkeen esimerkiksi julkaisemalla hankintailmoitus.

Uudistuvan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa ja edistää ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista hankinnoissa. Laki perustuu EU:n hankintadirektiiveihin.

Laki sisältää uusia hankintamenettelyjä sekä lukuisia uusia velvoitteita erityisesti EU-hankinnoissa. Kansallisten hankintojen sekä sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen ja muiden erityisten palveluhankintojen kilpailuttamisen menettelytavat sen sijaan tulevat joustavammiksi. Hankintalain soveltamisen kynnysarvot nousevat, ja ovat jatkossa esimerkiksi tavara- ja palveluhankinnoissa 60 000 euroa. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.