Interreg Europe -infotilaisuus 30.3.

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros on auki 1.3.-30.6.2017 ja siihen liittyen järjestetään Suomen kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30-12.00  Kuntatalolla, Toinen Linja 14, Hki. Paikalla on IE-sihteeristön edustajat projektiyksikön päällikkö Nicolas Singer sekä rahoitusasiantuntija Alexis François joten tilaisuudessa puhutaan sekä suomea että englantia.

Infotilaisuuden ohelman löydät täältä. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 23.3.2017 tämän linkin kautta.

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Lisätietoja INTERREG EUROPE-ohjelmasta www.rakennerahastot.fi ja ohjelman kotisivuilta.

Tervetuloa!