Kansalaislähtöinen kehittäminen kaupungeissa etenee

Kaupungeissa eri puolilla Suomea on alettu laatia rakennerahasto-ohjelman mukaisia yhteisölähtöisiä paikallisia kehittämissuunnitelmia. Yhteisölähtöinen, kaupungin ja yhdistystoimijoiden kumppanuuteen perustuva kehittäminen on ohjelmakaudella 2014–2020 mahdollista myös rakennerahasto-ohjelmassa.

Kansalaislähtöisen kehittämisen malleista kaupungeissa kuullaan esimerkkejä miniseminaarissa Kuntamarkkinoilla. Yhteenvetoa ja kokemuksia "kaupunki-Leaderin" tilanteesta Suomessa kerää Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä, joka toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston kansalaistoiminnan verkostoa.

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän tavoitteena on edistää monirahastoista paikallista kehittämistä Suomessa. Työryhmä järjesti keväällä opintomatkan Irlantiin, jossa paikalliset Leader-ryhmät ovat yhdessä muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa merkittäviä toimijoita sosiaalisen osallisuuden edistämisessä kaupungeissa.

Tavoitteena on päästä toteuttamaan Leader-metodin mukaista paikallista kehittämistä muutamissa kaupungeissa eri puolilla Suoma kuluvan ohjelmakauden aikana.

Lisätietoja:

Esite: Yhdistykset, asukkaat ja yritykset kaupungin kumppaneiksi asuinalueiden kehittämiseen

Matkaraportti: Kaupunki-Leader-opintomatka Irlantiin 3.–6.4.2016

Kansalaislähtöisen kehittämisen mallit kaupungeissa, miniseminaari Kuntamarkkinoilla 14.9.2016 klo 11–11:45

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä, pj. Laura Jänis, p. 02951 62090, laura.janis(at)mmm.fi