Kotouttamistyötä kehittävät hankkeet kohtasivat Rovaniemellä

Lapin kotouttamistyön hankemylly järjestettiin 6.6.2017 Rovaniemellä. Lapissa toimii useita hankkeita ja toimijoita, joiden tehtävänä on kehittää maahanmuuttotyöhön ja kotouttamisen kenttään liittyviä toimintoja tai palveluita.  Hankemyllyn tavoitteena oli tuoda nämä toimijat yhteen, levittää tietoa hankkeiden toiminnasta ja ideoida mahdollisia uusia hankkeita. Tavoitteena oli myös edistää eri lähteistä rahoitettavien hankkeiden yhteisvaikutusta sekä tunnistaa rahoituksen mahdolliset aukkopaikat ja päällekkäisyydet. Päivän aikana hankkeet ja rahoittajat esittelivät toimintaansa, pohdittiin yhdessä kotouttamistoiminnan kehittämistarpeita ja verkostoiduttiin yli kunta- ja sektorirajojen. Päivä oli työntäyteinen, mutta lopputuloksena useampikin hankeaihio sai muotonsa. Syksyllä näemme millaisia tuloksia myllyssä syntyi.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kotona Suomessa -hankkeen, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksien, Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), Maaseuturahaston ja LEADER-toimijoiden sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa.