Komission viestintäverkostot INFORM ja INIO kokoontuivat joulukuussa Monsissa

Komissiovetoiset INFORM (EAKR) ja INIO (ESR) viestintäverkostot kokoontuivat 13.–15.12. Belgian Monsissa. Edellinen vastaava kokoontuminen oli kesäkuussa 2017 Itävallassa. Kokouksen agendalla olivat muun muassa komission vuoden 2018 rakennerahastojen viestintätoimet sekä tulevan ohjelmakauden viestintään liittyvät alustavat ehdotukset.

Komission vuoden 2018 viestintäagenda: 30 vuotta koheesiopolitiikkaa ja tarve viestiä tuloksellisuudesta

Vuosi 2018 tulee olemaan koheesiopolitiikan 30-vuotisjuhlavuosi. Komissio laatii valmista tiedotusmateriaalia, jota myös jäsenmaat voivat hyödyntää. Aiemmilta vuosilta tuttu #EUinmyregion järjestetään toukokuussa 2018 muun muassa valokuvakilpailun ja hankkeiden avointen ovien merkeissä. Vuonna 2017 osana kampanjaa järjestettiin yhteensä 2700 tapahtumaa ympäri Eurooppaa. Koheesiopolitiikan juhlavuonna komissio kerää myös kustakin jäsenmaasta niille tunnuksenomaisia hyviä hankkeita juhlavuoden kampanjaan ja tuottaa niiden avulla viestinäaineistoa.

Komissio järjestää keväällä ja kesällä neljä nuorille (18–24v.) suunnattua Road tripiä, joista yksi kulkee Rail Baltica -reittiä pitkin (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa). Mukaan otetaan kaksi nuorta per reitin jäsenmaa. Matkan aikana nuoret vierailevat EU-rahoitteisissa hankekohteissa ja tekevät videoblogeja. Matkasta tehdään eurooppalainen online-matkaopas.

Viestintään liittyviä ehdotuksia tulevalle ohjelmakaudelle

Euroopan komission ehdotukset uuden ohjelmakauden viestintätoimiksi julkaistaan alkuvuodesta 2018. Tässä vaiheessa keskeisinä viestintään liittyvinä ehdotuksina esitettiin muun muassa sääntöjen yksinkertaistamista sekä yhdenmukaistamista. Käytännössä tällä tavoitellaan yhteisiä hankkeiden julkisuuteen ja viestintään liittyviä ohjeita kaikille EU-ohjelmille. Toimenpiteillä tavoitellaan nykyistä selkeämpää ja parempaa näkyvyyttä sekä säädösten vähentämistä. 

Mitä opittavaa muilta jäsenmailta?

Päivien aikana useat esille nostetut viestinnälliset toimenpiteet toistivat pitkälti edellisessä kokouksessa Itävallassa kuultuja tapausesimerkkejä. Joitakin uusia ja kiinnostavia käytännön esimerkkejä nousi esille. Niitä voisi hyödyntää myös Suomessa aluetasolla. Esimerkiksi Ruotsissa ESR-hankkeiden tuensaajien yhteinen Facebook-ryhmä on osoittautunut suosituksi epävirallisena tiedonvaihdon välineenä. Belgian Leuvenissä (European Green Capital 2018) on tehty kiinnostava kampanja "Leuven 2030: less emition, more future" ja viestintätyötä kaupungin vähähiilisyystavoitteen saavuttamiseksi.
Lisätietoa:  leuven2030.be shavedmonkey.be

Hankevierailu Le Forem Environment Skills Centre

Keskus on yksi Wallonian 25.stä uuden sukupolven osaamiskeskuksista. Osaamiskeskusten tehtävänä on valmennus, tiedonjakaminen, arviointi, taloudellinen tuki ja kumppanuus. Osaamiskeskukset on tarkoitettu työhakijoille, yritysten työntekijöille, opettajille ja opiskelijoille. Tämän keskuksen toiminta fokusoituu ympäristö-, energia- ja jätehuoltoteemoihin. Toiminta on rahoitettu sekä EAKR että ESR varoin. Keskus sijoittuu yrityskylään ja valmennus tapahtuu työpajoissa. Valmennus alkaa osaamiseen kartoituksella, sisältää tarpeenmukaista räätälöityä työssäoppimista. Valmennuksen jälkeen saa todistuksen osaamisesta. Osaamiskeskuksessa on myös uraohjausta ja se antaa myös tukea työllistymissuunnitelmiin.
Lisätietoa:http://www.formation-environnement.be/

Muita vierailukohteita EU-budjeteineen ja tilaisuuden ohjelma