Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 

 

Uutiset

Europe in My Region 2019 – viestintävälineitä ja näkyvyyttä hankkeille

Euroopan komissio jatkaa monivuotista perinnettä EU in My Reion parissa. Tänä vuonna hankkeille tarjotaan sosiaalisen median viestintäaineistoja, postikortteja ja kilpailuja sekä...

Komissio on avannut hankehakuja

Euroopan komissio on avannut seuraavat hankehaut, joista saa tarkempaa tietoa linkkien takaa: " Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of "Upskilling...

Rakennerahasto-ohjelmaa hallinnoidaan tehokkaasti – viranomaiset avainroolissa toteutuksen onnistumisessa

Rakennerahasto-ohjelman vaikuttavuusarviointi on lakisääteinen tehtävä, josta on säädetty EU-asetuksessa. Asetus edellyttää kaikkia jäsenmaita arvioimaan rakennerahastoista rahoitettujen ohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ohjelma-arviointia on toteutettu vuoden. Loppuraportin saamme ensi vuoden kesäkuussa.

Arvioija tarkastelee rakennerahasto-ohjelmaa kolmesta näkökulmasta: hallinto ja toimeenpano, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Arviointi on edennyt ensimmäisen hallintoa ja toimeenpanoa koskevan väliraportin valmistumiseen. MDI Oy:n johtaman konsortion raportista voi nostaa muutamia mielenkiintoisia havaintoja hallinnon roolista ohjelman tulosten aikaansaamisessa sekä hallinnon tehokkuudesta verrattuna panoksiin eli hallintoon käytettyihin euroihin.

  • Hanketoteuttajien ja viranomaisten mielestä rahoittavien viranomaisten rooli hankkeiden toteutuksen sparraajina on merkittävä. Arvioijan mukaan käsitys on poikkeuksellisen yhteneväinen viranomaisten ja hanketoteuttajien kesken.
  • Rakennerahastohallinto on organisoitu tehokkaasti. Hankkeille maksettavan tuen maksatuskäsittelyn kesto on puolittunut edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Suomi on EU-tasolla ykkösenä maksatusten määrän vertailussa (ml. maaseuturahasto). Rakennerahastojen sähköisten palvelujen EURA 2014-tietojärjestelmään mallintaman palveluprosessin käyttäjistä vain 6 prosenttia piti maksatushakemuksen täyttämistä vaikeana.
  • Arvioija tarkastelee seuraavaksi ohjelman yleistä tuloksellisuutta ja tutkii tarkemmin tiettyjen hankeryppäiden vaikutuslogiikkaa. Kun vaikutuslogiikkaa on tutkittu ja onnistuneiden hankkeiden "kaava" selvitetty, on mahdollista tarkemmin pureutua siihen, mikä on ollut viranomaisten osuus onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi osoittautuneiden hankkeiden tulokseen.

Ensimmäinen väliraportti "Hallinnon monet kasvot" on luettavissa internetissä: www.rakennerahastot.fi/arviointi. Linkin takaa löytyy myös arviointityön toimeksianto. Arviointityön verkostoihin kuuluvat TEM:n johtama, sidosryhmistä koostuva arvioinnin ohjausryhmä, joka sparraa tutkijoita hyvään tulokseen, sekä komission vetämät arviointiverkostot, jotka avaavat eurooppalaista keskustelua arvioinnista.

Lopuksi vielä osastollamme kehitetty epävirallinen RR-logo, joka tiivistänee työmme tarkoituksen:


Eurooppa-päivää juhlitaan Helsingin Narinkkatorilla 9. toukokuuta

Eurooppa-päivää juhlistetaan näyttävästi 9. toukokuuta klo 9.00–21.00 Helsingin Kampin Narinkkatorilla järjestettävällä koko perheen maksuttomalla yleisötapahtumalla. Järjestäjinä toimivat...