Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 

 

Uutiset

ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi

Kuluvaa rakennerahastokautta 2014–2020 on toteutettu runsaat neljä vuotta. Tänä aikana ESR-hankkeissa on luotu hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä, joilla on parannettu työnhakijoiden...

Hankkeet edistämässä romanien osallisuutta

#työnimi-kampanja nousi viime viikolla puheenaiheeksi saatuaan paljon huomiota mediassa ja noustuaan puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Mutta millainen on hanke sen takana? Nevo Tiija –...

Rakennerahasto-ohjelmaa hallinnoidaan tehokkaasti – viranomaiset avainroolissa toteutuksen onnistumisessa

Rakennerahasto-ohjelman vaikuttavuusarviointi on lakisääteinen tehtävä, josta on säädetty EU-asetuksessa. Asetus edellyttää kaikkia jäsenmaita arvioimaan rakennerahastoista rahoitettujen ohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ohjelma-arviointia on toteutettu vuoden. Loppuraportin saamme ensi vuoden kesäkuussa.

Arvioija tarkastelee rakennerahasto-ohjelmaa kolmesta näkökulmasta: hallinto ja toimeenpano, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Arviointi on edennyt ensimmäisen hallintoa ja toimeenpanoa koskevan väliraportin valmistumiseen. MDI Oy:n johtaman konsortion raportista voi nostaa muutamia mielenkiintoisia havaintoja hallinnon roolista ohjelman tulosten aikaansaamisessa sekä hallinnon tehokkuudesta verrattuna panoksiin eli hallintoon käytettyihin euroihin.

  • Hanketoteuttajien ja viranomaisten mielestä rahoittavien viranomaisten rooli hankkeiden toteutuksen sparraajina on merkittävä. Arvioijan mukaan käsitys on poikkeuksellisen yhteneväinen viranomaisten ja hanketoteuttajien kesken.
  • Rakennerahastohallinto on organisoitu tehokkaasti. Hankkeille maksettavan tuen maksatuskäsittelyn kesto on puolittunut edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Suomi on EU-tasolla ykkösenä maksatusten määrän vertailussa (ml. maaseuturahasto). Rakennerahastojen sähköisten palvelujen EURA 2014-tietojärjestelmään mallintaman palveluprosessin käyttäjistä vain 6 prosenttia piti maksatushakemuksen täyttämistä vaikeana.
  • Arvioija tarkastelee seuraavaksi ohjelman yleistä tuloksellisuutta ja tutkii tarkemmin tiettyjen hankeryppäiden vaikutuslogiikkaa. Kun vaikutuslogiikkaa on tutkittu ja onnistuneiden hankkeiden "kaava" selvitetty, on mahdollista tarkemmin pureutua siihen, mikä on ollut viranomaisten osuus onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi osoittautuneiden hankkeiden tulokseen.

Ensimmäinen väliraportti "Hallinnon monet kasvot" on luettavissa internetissä: www.rakennerahastot.fi/arviointi. Linkin takaa löytyy myös arviointityön toimeksianto. Arviointityön verkostoihin kuuluvat TEM:n johtama, sidosryhmistä koostuva arvioinnin ohjausryhmä, joka sparraa tutkijoita hyvään tulokseen, sekä komission vetämät arviointiverkostot, jotka avaavat eurooppalaista keskustelua arvioinnista.

Lopuksi vielä osastollamme kehitetty epävirallinen RR-logo, joka tiivistänee työmme tarkoituksen:


Vuonna 2017 suomalaishankkeisiin lähes 25 miljoonaa EU:n LIFE-ympäristöohjelmasta

Suomi oli vuonna 2017 vetovastuussa viidessä ympäristöalan LIFE-hankkeessa, joiden EU-rahoitusosuus oli yhteensä 24,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 EU:n LIFE-ohjelman suomalaisvetoisissa...