Tervetuloa mukaan CLLD2030-innovaatioleirille!

Hei kaikki paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet!

Tervetuloa mukaan hahmottamaan yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeita, mahdollisuuksia ja toimintatapoja Suomessa tulevaisuudessa. Merkkaa kalenteriin 2.–3.10.2018 CLLD2030-innovaatioleiri. Paikkana Sastamalan Ellivuori. CLLD tulee sanoista Community-Led Local Development. Termi tulee EU:sta ja sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jolla eri rahastojen ohjelmia toteutetaan yhteisölähtöisesti paikallisella tasolla. Maaseutuohjelmassa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä kutsutaan Leader-toiminnaksi.

Leirillä luodaan uutta yhdessä. Saat ja jaat kokemuksia, ideoita ja tietoa monipuolisen porukan kesken. Tavoitteena on, että näistä päivistä jokainen saa intoa ja energiaa syksyyn!

Leirin tavoitteena on:

Hahmottaa minkälaista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa. Miten paikallisen kehittämisen toimintamallien tulisi muuttua toimintaympäristön muuttuessa?

Pohtia, miten vastaamme parhaiten paikallisten yhteisöjen tarpeisiin kaikilla alueilla: erikokoisissa kaupungeissa ja erilaisilla maaseutualueilla?

Käydä läpi, mitä tarkoitamme yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä. Mitkä ovat yhteisölähtöisen paikallisen kehittämistyön minimiperiaatteet?

Keskustella kuntien roolin muuttumisen vaikutuksista. Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen tarjoaa asukkaille? Miten kunnat saavat asukkaiden ja yhteisöjen paikalliset voimavarat käyttöön?

Välittää paikalliskehittämisen hyviä käytäntöjä toimijalta toiselle. Sopia, miten varmistamme tiedon- ja kokemusten vaihdon tulevaisuudessa.

Käydä läpi resursseja ja rahoitusta. Miten eri rahastojen ja ohjelmien kautta voitaisiin parhaiten tukea paikallisia kehittämistarpeita? Mitkä voisivat olla yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen rahoituselementit EU:n ohjelmakaudella 2020-2027?

Kohderyhmä:

CLLD2030-innovaatioleiri on tarkoitettu yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä innostuneille toimijoille: paikalliskehittäjille kaupungeissa ja maaseudulla, kuntien ja kaupunkien työntekijöille, ministeriöiden, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen asiantuntijoille, tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Leirille valitaan 40–50 osallistujaa. Työskentelyä tukevat ja alustuksia pitävät asiantuntijat.

Lisätietoja:

Seuraa Twitterissä #kehitetäänpaikallisesti ja tykkää Facebookissa Kehitetään paikallisesti – CLLD2030-innovaatioleiri -sivusta. Ilmoittautuminen on auki 14.9. asti. Lisätietoja: Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, puh 02953 12454 ja Laura Jänis, laura.janis@mmm.fi, puh 02951 62090 sekä täältä.

Leirin järjestää kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä. Käytännön järjestelyistä vastaa Maaseutuverkosto ja erikseen kilpailutettava ulkopuolinen asiantuntija. Paikallisia kumppaneita ovat Sastamalan kaupunki ja Leader Joutsenten reitti ry. Taustalla ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä sekä maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutupolitiikan neuvosto, samoin Suomen Kylät ry ja kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkosto.

 

Tervetuloa mukaan! 

#kehitetäänpaikallisesti