ESR-hankkeeseen osallistuvia henkilöitä koskevat tiedot

ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja. Osallistujalla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka hyötyvät suoraan hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä ja joita varten on varattu erityismäärärahoja (hankkeen rahoitusta). Osallistujiksi lasketaan kaikki ne, jotka voidaan tunnistaa ja joilta voidaan kysyä heidän ominaisuuksistaan.

Käytännössä suurimmassa osassa hankkeita on aina osallistuja, vaikka kyse olisi toimintamallin kehittämisestä ilman varsinaisia asiakaskohderyhmiä. Myös henkilöt, jotka osallistuvat mallin kehittämiseen mutta jotka eivät työskentele hankkeessa, lasketaan osallistujiksi. Vain hankkeena toteutettavat pelkät tutkimukset, selvitykset, tiedotuskampanjat tai vastaavat voivat olla hankkeita, joissa ei ole osallistujia. Osallistujiksi ei myöskään lasketa henkilöitä, joiden palkka maksetaan hankkeen rahoista (kyseisen hankkeen henkilöstö ja palveluntuottajat) eivätkä henkilöt, jotka osallistuvat esimerkiksi hankkeen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin tai jotka saavat kaikille avointa palvelua puhelimitse tai verkossa.

ESR-hankkeeseen osallistuvien henkilöiden tietojen keräämiseen käytetään ESR Henkilö -järjestelmä. Tietojen keräämiseen käyttävät lomakkeet ja täyttöohjeet löydät materiaalipankista (> Hankkeiden seurantaan liittyvät materiaalit > ESR Henkilö -järjestelmä).