EU:n alue-ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 – 2027 säädöspohja on nyt valmis

Valtioneuvosto on antanut viimeiset ohjelmakautta koskevat asetukset lokakuussa ja lainsäädäntökokonaisuus on nyt valmis. Säädöspohja muodostuu kolmesta laista ja neljästä asetuksesta, jotka sisältävät säännökset muun muassa ohjelmakauden toimeenpanoon osallistuvista viranomaisista ja muista toimijoista sekä alue- ja rakennepolitiikan rahastojen varoista rahoitettavista hankkeista.

TEM:n tiedote 21.10.2021