Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen ESR -haku 3.11.-30.11.2020 (Etelä-Karjala 15.12.2020)

Alkaa: 3.11.2020
Päättyy: 30.11.2020

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Haussa etsitään hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:

Kaikissa maakunnissa (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa) on auki erityistavoitteet 9.1. ja 10.1. Erityisenä painotuksena Covid-19 koronavirusepidemian aiheuttamat haasteet nuorten opiskeluun sekä nuorten syrjäytymisvaara.

toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.

Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.

Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lisäksi Uudellamaalla on auki erityistavoitteet 6.1 ja 7.1. Haku on kohdistettu hankkeille, jotka vastaavat ajankohtaisesta koronavirusepidemiasta aiheutuneisiin työllisyyshaasteisiin. Hankkeet, joita ei voitu rahoittaa kevään 2020 ESR-haussa, voivat myös osallistua hakuun uudella, täydennetyllä hakemuksella.

Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

    Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien     työllistymisen edistäminen

                Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisäksi Päijät-Hämeessä on auki erityistavoite 9.2. Erityisenä painotuksena sähköalan koulutuksen kehittäminen vastaamaan alueen muuttuvia tarpeita.

toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen.

Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja

laadun parantaminen

Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia. Kuvaus erityistavoitteiden sisällöistä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelma.

Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se tukee toiminta-alueensa selviytymissuunnitelmaa. Lisätietoa alueiden selviytymissuunnitelmista löytyy www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen painopisteet

Lisätietoa hausta löytyy hakijan ohjeesta (pdf).


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja siinä tulee ottaa huomioon maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin.

Hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1-5) ja ajankohtaiseen epidemiatilanteeseen vastaamisesta (1-5).


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.  Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.

Hakemukset osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle.

Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Uudellemaalle kohdistuvat sekä ylimaakunnalliset hankehakemukset jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 30.11.2020.

Ainoastaan Etelä-Karjalaan kohdistuvat hakemukset tulee jättää käsittelyyn viimeistään 15.12.2020.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

 

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjautuminen: Lue lisää


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.


Lisätiedot:

Rahoitusasiantuntijat www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Lisätietoa kirjautumisesta Katso palvelu päättyy - tilalle suomi.fi.

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi