Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden (EAKR) haku 2.5.-31.5.2019, Etelä-Karjala

Alkaa: 2.5.2019
Päättyy: 31.5.2019

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Etelä-Karjalan maakunnassa. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hankkeita voi toteuttaa Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Hankkeet edistävät kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttää yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi pk-yritysten verkostojen kokoaminen, yrityskiihdyttämöt, tutkimusinfrastruktuurit tai pilointi- ja demonstraatiolaitokset.

Rahoitusta voivat hakea Etelä-Karjalan maakunnan alueella toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhtiöt ja säätiöt. Osakeyhtiöiden voittoa tavoittelemattomuus on osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5§:n mukaisesti määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiön yhtiöjärjestys liitetään hakemukseen.

Hankkeet voivat kestää enintään 3 vuotta, tyypillisimmin 1,5 – 2 vuotta.


Valintakriteerit:

Hankkeita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla. Hakemukset tulee kohdistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2. mukaisiin tavoitteisiin:

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankkeet arvioidaan käyttäen rakennerahasto hankkeiden yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Hakemus voi vastata vain yhteen erityistavoitteeseen ja eritystavoite tulee yksilöidä hankehakemuksessa.

Tutustu valintaperusteisiin tarkemmin tästä.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset jätetään sähköisenä. Hakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn yritystukien sähköisessä asioinnissa osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 31.5.2019

Tutustu: Hakuohjeet ja hakemuksen täyttöohje.


Toimitusosoite:

Yritystukien sähköinen asiointi: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi


Lisätiedot:

Riikka Huhtanen-Pitkänen
rahoitusasiantuntija
0295 029 123

Valtteri Karhu
rahoituspäällikkö
0295 025 149

Sinikka Kauranen
yksikön päällikkö
0295 025 151

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Linkit: