Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU rahoittaa kasvua tuottavia ideoita Pohjois-Savossa - jatkuva haku

Alkaa: 16.5.2020
Päättyy: Jatkuva haku - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Sisältö:

16.4.2021 päivitys hakukuulutukseen; Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjan 5, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sisällytetään jatkuvaan hakuun. Päivitetty yritysrahoituksen hakuaikaa. Muilta osin jatkuva haku jatkuu ennallaan.

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 (=Pohjois-Savon koronaselviytymissuunnitelma) painopisteitä. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman kaikille toimintalinjoille 1 – 4 kaikkiin erityistavoitteisiin. 

Hankevalinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen. Valinnassa painotetaan hankkeita, jotka verkottuvat kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistaen verkottumisen kautta maakunnan osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa.

ESR-rahoituksessa painotetaan seuraavaa:

  1. Parannetaan palveluja taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan, työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen
  2. Edistetään mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamista ja johtamista
  3. ESR ohjelman toimintalinjan 5, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
  • Edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.
  • Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen huomioiden pitkäaikaistyöttömät ja harvaan asutut seudut - Tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden palvelujen ja hankkeiden välistä asiakastyötä. Yhteistyössä painotetaan asiakaslähtöisyyttä sekä uusia toimintatapoja palveluiden kehittämiseksi
  • Edistetään vaikeassa asemassa olevien perheiden tukea
  • Ennaltaehkäistään nuorten ja vaikeassa asemassa olevien työelämästä syrjäytymistä

Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoitusta voidaan myöntää mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin, kehitysympäristöjen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämiseksi ja innovatiivisiin elinkeinoelämän toimintaa tukeviin tki-hankkeisiin maakunnan kehittämisen kärkialoilla.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin. ELY-keskuksella ja Pohjois-Savon liitolla on käytettävissään enää vain vähän ESR ja EAKR-rahoitusta uusille hankkeille. Rahoitus kohdennetaan Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman mukaan koronaepidemiasta elpymiseen ja uuden kasvun luomiseen.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.8.2023 saakka.

Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-kehittämishankkeissa 80 %, investointihankkeissa 70 % ja ESR hankkeissa 80 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin kaksi kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

EAKR:n ja ESR:n rahoitusta voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu v. 2021 seuraavasti: 23.6., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11., 16.12.

ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustusten ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten hakemukset tulee jättää viimeistään 30.8.2021 sähköiseen järjestelmään osoitteessa: Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Lisäksi Pohjois-Savossa on käytössä alueellinen valintaperuste ‘koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen'. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon  uuden kasvun suunnitelmaa.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).
EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tarkemmin https://www.rakennerahastot.fi/346.

EAKR - yrityksen kehittämisavustus: Aluehallinnon asiointipalvelu


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Niina Suorsa
ESR ja EAKR kehittämishankkeet
puh: 029 502 6606 
niina.suorsa(at)ely-keskus.fi  

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet,
yrityksen kehittämisavustus

puh: 029 502 6693 
sari.marttila(at)ely-keskus.fi  

Marko Hämäläinen
ESR ja EAKR kehittämishankkeet
yrityksen kehittämisavustus

puh.: 029 501 6534
marko.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 502 6553
kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus,
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610

eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

Linkit: