Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Pohjois-Savossa haettavana rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 5:n hankkeille – haku päättyy 16.4.2021

Alkaa: 15.2.2021
Päättyy: 16.4.2021

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja viiden (5) hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 (=Pohjois-Savon koronaselviytymissuunnitelma) painopisteitä. 

Koronapandemia ja sen aiheuttamat muutokset yhteiskunnan rakenteissa ovat koskettaneet kaikkia väestöryhmiä voimakkaasti vuoden 2020 aikana lisäten huono-osaisuutta sekä korostaen yksinäisyyttä kaikissa väestöluokissa. Epävarmuus toimeentulosta, huoli omasta ja läheisten terveydestä ovat aiheuttaneet ahdistuneisuutta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, jotka suuntautuvat huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn erityisenä kohderyhmänä koronapandemian aikana lomautetut sekä pitkäaikaistyöttömät.

Pohjois-Savossa on lisäksi käynnissä jatkuva haku ja REACT-EU -rahoitushaku, joista on julkaistu erilliset kuulutukset.

Haun keskeiset painopisteet:

  • Edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden (erityisesti koronapandemian aikana lomautetut, palveluiden ulkopuolelle jääneet henkilöt) osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.
  • Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen huomioiden pitkäaikaistyöttömät ja harvaan asutut seudut
  • Tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden palvelujen ja hankkeiden välistä asiakastyötä. Yhteistyössä painotetaan asiakaslähtöisyyttä sekä uusia toimintatapoja palveluiden kehittämiseksi.

ELY-keskuksella on käytettävissä haun rahoitukseen toimintalinjalla viisi (5) enintään 3,2 miljoonaa euroa.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua 31.8.2023 saakka.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajaan.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso:
Tukitaso on pääsääntöisesti hankkeissa 80 %.

Käytettävissä olevat kustannusmallit: 
Hankkeissa tulee käyttää flat rate 17% tai 15% tai kertakorvaus (lump sum) kustannusmallia. Flat rate 40% ei ole tässä haussa käytettävissä.

Rahoitushakemusten käsittely:
Kehittämishankkeiden käsittely kestää noin kolme kuukautta hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (kuten esimerkiksi toimenpiteiden esittely ja sitoumukset).

Hakuaika: 
Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 16.4.2021.


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi Pohjois-Savossa on käytössä alueellinen valintaperuste ‘koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen'. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. 

Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon  uuden kasvun suunnitelmaa.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Hakemuksesta tulee selvitä, kuinka kohderyhmä tavoitetaan.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät linkkilistassa alla olevasta tiedostosta ja Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Niina Suorsa
ESR-kehittämishankkeet
puh: 029 502 6606 
niina.suorsa(at)ely-keskus.fi  

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet,
puh: 029 502 6693 
sari.marttila(at)ely-keskus.fi  

 

   

Linkit: