Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

REACT-EU -rahoitusta haettavana Pohjois-Karjalassa

Alkaa: 26.2.2021
Päättyy: 16.4.2021

Sisältö:

REACT-EU -väline on osa Euroopan Unionin Covid19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja se tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelmaan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Tuella vahvistetaan alueiden kriisinhallintavalmiuksia, autetaan taloutta ja yhteiskuntaa selviämään tilanteesta ja valmistellaan pohjaa talouden nopealle elpymiselle.

REACT-EU -lisärahoituksen käytölle avataan Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskeva haku ajalle 26.2.–16.4.2021 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoihin 8 (EAKR) ja 9 (ESR): Ohjelmanmuutosasiakirja (pdf).

Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/pokat2021) ja Pohjois-Karjalan selviytymissuunnitelmaa (Pohjois-Karjalan selviytymissuunnitelma koronatilanteesta.pdf).

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Pohjois-Karjalassa on käynnissä myös jatkuva haku EAKR- ja ESR-hankkeille: Hakukuulutus.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.8.2023 saakka.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus kohdistuu TKI-toiminnan uusien toimintatapojen kokeiluun ja käyttöönottoon, tavoitteena hyödyntää koronakriisin aikana havaittuja mahdollisuuksia ja markkinamurrosta. Erityisinä näkökulmina ovat digitalisaatio ja hiilineutraalit ratkaisut. Rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeiden toteutusvalmiuteen sekä vaikuttavuuteen koronakriisistä toipumisen tukena.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan erityisesti seuraavia toimenpiteitä:  

  • Edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.
  • Kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi uuden liiketoiminnan luomisessa ja innovaatioiden kaupallistamisessa.
  • Kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa.
  • Tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.

ELY-keskuksen ESR-rahoitus suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan ihmisten muutosta kohti parempaa osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä. Digitaalisuus on keskeisin elpymishankkeissa hyödynnettävä apuväline. Yritysten muutoskyvykkyyden edistämisessä on tärkeää huomioida kehitettävien palvelujen yrityskohtaisuus ja yritysten yhteinen kehittymispotentiaali. Hankkeiden tulee edistää useamman yrityksen tai yritysryhmän kehittymistä.

Hankkeiden valinnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemiasta eniten kärsineisiin ihmisiin ja yrityksiin ja jotka edistävät

  • Digitaalisia taitoja työmarkkina-aseman parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen sekä hyvinvoinnin parantamiseksi nuorilla ja työikäisillä
  • Asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita työllisyydessä, osaamisessa ja osallisuudessa
  • Työhyvinvoinnin ja/tai työn tuottavuutta koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi
  • Yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
  • Koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla parannetaan yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä
  • Yritysten vihreää siirtymää ja innovointia

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-kehittämishankkeissa 80 %, investointihankkeissa 70 % ja ESR-hankkeissa 80 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

EAKR: Käytössä ovat flat rate 24 % ja 15 % kustannusmallit. Muut kustannusmallit (lump sum ja tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) eivät ole käytössä.

ESR: Käytössä ovat flat rate 17 % ja 15 % kustannusmallit. Kertakorvaus (lump sum) ja flat rate 40 % kustannusmallit eivät ole käytössä.

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (kuten esimerkiksi toimenpiteiden kuvaus ja yhteistyökumppaneiden sitoumukset).

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun valtioneuvosto on hyväksynyt ohjelmanmuutoksen ja rahoitus on lisätalousarviossa varmistunut, arviolta kesäkuussa 2021.

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 16.4.2021 sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.

Seuraava mahdollinen REACT-EU -haku järjestetään alkusyksystä riippuen jäljellä olevista määrärahoista.

ELY-keskuksen yritysrahoitus: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä.


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. REACT-EU -tuen erityiset valintaperusteet löytyvät täältä.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Kohderyhmän osalta on tärkeää esittää selkeästi muutos, jota henkilön toimintakyvyssä tai osaamisessa tavoitellaan.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on sähköinen haku.


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisätietoa osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".

ELY-keskuksen yritystukien sähköisestä asioinnista lisätietoa ELY-keskuksen sivuilla.

 


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Kauppakatu 40 B (PL 69), 29.3. lähtien Torikatu 36, 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Kimmo Kettunen
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

 

Katja Riikonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 570 3277
katja.riikonen(at)pohjois-karjala.fi

Maarit Siitonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 0400 668 149
maarit.siitonen(at)pohjois-karjala.fi


Linkit: