Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EAKR-rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta (haku päättyy 5.12.2021)

Alkaa: 1.11.2021
Päättyy: 5.12.2021

Sisältö:

 

Keski-Pohjanmaalla on haettavana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmakauden kaikki aikaisemmin varaamatta jäänyt EAKR-rahoitus sekä mahdollisesti Työ- ja elinkeinoministeriön suorittamassa uudelleenbudjetoinnissa Keski-Pohjanmaalle myönnettävä lisämyöntövaltuus.

Rahoitusta on haettavana vähintään noin 254 000 euroa. Lopullinen haettavan rahoituksen määrä tarkentuu Työ- ja elinkeinoministeriön tehtyä päätöksensä uudelleenbudjetoitavista varoista.

Kaikkien ohjelmakauden 2014–2020 hankkeiden on päätyttävä 31.8.2023 mennessä. Hakuun jätettävien hankkeiden suositellaan olevan nopeasti toteutettavia.

 

KESKI-POHJANMAAN LIITON EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT TOIMINTALINJAT:

TOIMINTALINJA 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Toimintalinjalla 1 jaettavissa oleva valtuus tarkentuu Työ- ja elinkeinoministeriön tehtyä päätöksen uudelleen budjetoitavista varoista. Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kehittämishankkeeseen liittyvässä investointihankkeessa tuki on enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea on haettavissa seuraaville erityistavoitteille:

  • Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
  • Erityistavoite 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
  • Erityistavoite 2.1. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

 

TOIMINTALINJA 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Toimintalinjalla 2 jaettavissa oleva valtuus tarkentuu Työ- ja elinkeinoministeriön tehtyä päätöksen uudelleen budjetoitavista varoista. Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kehittämishankkeeseen liittyvässä investointihankkeessa tuki on enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea on haettavissa seuraaville erityistavoitteille:

  • Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
  • Erityistavoitteelle 4.1. Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Erityistavoitteelle 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

 

 


Valintakriteerit:

 

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta pisteytyskohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).

Hankkeiden on saatava vähintään puolet hanketta koskevan erityistavoitteen maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Kaikki haun erityiset valintaperusteet arvioidaan samalla painotuksella.

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Miten erityinen valintaperuste on huomioitu hankehakemuksella, eli onko valintaperusteen toteuttamiseksi/tukemiseksi maakunnassa suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä ja asetettu valintaperustetta tukevia tavoitteita.
  • Syntyykö hankkeen toiminnan seurauksena erityistavoitteen mukaisia ja erityistä valintaperustetta tukevia tulos- ja tuotosindikaattoreita.
  • Millaisia valintaperustetta tukevia vaikutuksia hankkeella arvioidaan olevan maakunnassa.

Mikäli hankkeet saavat arvioinnissa saman pistemäärän, hankkeet priorisoidaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka hyvin niiden arvioidaan tukevan maakuntaohjelmaa ja toissijaisesti hankkeessa syntyvien tuotos- ja tulosindikaattorien mukaan.

Linkki: Yleiset ja erityiset valintaperusteet 

 

Ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin sovelletaan vanhaa, vuonna 2014 voimaan astunutta lainsäädäntöä sekä EURA2014 sähköistä asiointipalvelua.

Käytettävät kustannusmallit

Hankkeissa suositellaan käytettävän Flat rate 24% tai kertakorvaus -kustannusmalleja. Flat rate 15% -kustannusmallia on mahdollista käyttää perustelluista syistä, kuten paljon matkakuluja sisältävissä hankkeissa. Kehittämishankkeeseen liittyvässä investointihankkeessa korvataan kirjanpidon mukaan tosiallisesti toteutuneet kustannukset.


Hakemusten toimitustapa:

 

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset Suomi.fi -tunnukset. EURA2014-järjestelmän hakijapalveluita käyttävien organisaatioiden on myönnettävä valtuudet Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Lisätietoa suomi.fi-valtuuksista löytyy sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet. Hakijoita suositellaan hankkimaan valtuudet hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 5.12.2021. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan liitossa hakuajan päättymisen jälkeen.


Toimitusosoite:
Lisätiedot:

 

aluekehityssuunnittelija Mikko Kangas, p. 040 504 6698

ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

aluekehityssuunnittelija Olli Rosenqvist, p. 040 861 0063

(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

 

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että rakennerahastot.fi -sivustolta.

www.keski-pohjanmaa.fi
www.rakennerahastot.fi

 

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

 

EAKR-yritystuet Keski-Pohjanmaalla haetaan Keski-Suomen ELY-keskukselta. Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäinen yritystukihaku avautuu marraskuun 2021 aikana.

Lisätietoa yritystukien hakemisesta ELY-keskuksen sivuilta:

https://www.ely-keskus.fi/

 


Linkit: