Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana ELY-keskuksessa (haku päättyy 1.10.2015)

Alkaa:
Päättyy: 1.10.2015

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle/Lappiin/Kainuuseen kohdistuvia projekteja rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelmasta. Maakunnittain haku on rajattu seuraaviin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin:

Pohjois-Pohjanmaa:

Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Lappi:

Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) ), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Kainuu:

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) ), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Aluekehitysrahaston (EAKR) osalta Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla toivotaan toimintalinjalla 2 kaikkiin erityistavoitteisiin erityisesti ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita. Lisäksi haun painopiste kaikilla alueilla on vähähiilisyyden tavoitteiden edistäminen erityistavoitteen "Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen" mukaisesti.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan erityisesti hakemuksia toimintalinjan 4 erityistavoitteeseen "Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen", jossa pyritään edistämään etenkin nuorten ja ammatillista tutkintoa vailla olevien etenemistä koulutukseen. Pohjois-Pohjanmaalla toivotaan mm. kuntien hakemuksia uudenlaisiin ratkaisuihin nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen (TL 3).

Kehittämishankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Liikennehankkeissa tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi.  Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY -keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).


Yritysrahoitus ja Tekesin tutkimushankerahoitus

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi). Lapissa Tekesin EAKR- tutkimushankerahoitusta haetaan osana Tekesin teemoittaisia tutkimushakuja.  Avautuvista hauista saa lisätietoja www.tekes.fi./documents/12248/41629/KKT_2014-2020_hakuohje.pdf/809e099e-eb76-4f44-be36-38771506ddf0


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015–2016 tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.
 

Tarkempia hakuohjeita:
Hakuohje.pdf


Lisätiedot:

ESR-rahoitus

Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228
Seija Hämäläinen, puh. 0295 038 223
Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224

Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Anne Pudas, puh. 0295 037 110

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

EAKR-rahoitus

Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Linkit:

www.rakennerahastot.fi -> Ajankohtaista -> Hakuajat

www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Pohjois-Pohjanmaa/Lappi/Kainuu > Aiheet > EU-rahoitus)