Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy EAKR 12.2.2016, ESR 5.2.2016)

Alkaa: 12.12.2015
Päättyy: EAKR haku 12.2.2016, ESR haku 5.2.2015

Sisältö:

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR hakemukset tulee jättää viimeistään 12.2.2016 ja ESR hakemukset viimeistään 5.2.2016.

Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista.

Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Valintakriteerit:

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta.

Koko Suomea koskevat valintakriteerit (pdf)
 

Hakemusten toimitustapa:

Tukihakemus tulee jättää sähköisesti EURA 2014 – järjestelmän kautta.


Toimitusosoite:

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.
 

Lisätiedot:

Lisätietoa antaa oman toiminta-alueen rahoittava viranomainen.
Kainuun liitto, jatkuva haku 
Lapin liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Huom!
Keski-Pohjanmaan liitto avaa EAKR haun ja Keski-Suomen ELY-keskus avaa ESR haun joulukuussa 2015. Sekä EAKR että ESR haku päättyvät 1.3.2016. Linkitykset avattaviin teemoihin ja hakuohjeisiin täydentyvät joulukuun aikana.

Linkit:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: