Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” ajalla 12.12.2015–5.2.2016 (ESR) ja 12.12.2015–12.2.2016 (EAKR) (ELY-keskus)

Alkaa: 12.12.2015
Päättyy: 5.2.2016 (ESR), 12.2.2016 (EAKR)

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle/Lappiin/Kainuuseen kohdistuvia projekteja rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelmasta.

Aluekehitysrahastossa (EAKR) toimintalinjalla 2 ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvissä kehittämishankkeissa kaikissa erityistavoitteissa (4.1., 5.1. ja 3.2.) toivotaan elinkeinoelämälähtöisiä bio- ja kiertotalouteen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita ml. pilotoinnit ja demonstraatiot.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan kaikissa toimintalinjoissa erityisesti maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä hakemuksia.

Maakunnittain haku on rajattu seuraaviin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin:
 

Pohjois-Pohjanmaa:

Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

   

Lappi:

Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) ), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.
 • Tässä toimintalinjassa ja erityistavoitteessa  Lapissa rahoitetaan tällä hakukierroksella erityisesti maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä hankkeita.

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Kainuu:

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) ), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Keski-Pohjanmaa

 • Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton hakukuulutus löytyy tästä linkistä
   
 • Keski-Suomen ELY-keskuksen hakukuulutus löytyy tästä linkistä

 

Ylimaakunnallisia hakemuksia voi jättää kaikkiin erityistavoitteisiin myös niissä maakunnissa, joissa ko. erityistavoite ei erikseen ole auki.

Kehittämishankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Liikennehankkeissa tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi.  Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY -keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

 

Yritysrahoitus ja Tekesin tutkimushankerahoitus

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi). Lapissa ja Kainuussa Tekesin EAKR- tutkimushankerahoitusta haetaan osana Tekesin teemoittaisia tutkimushakuja.  Avautuvista hauista saa lisätietoja www.tekes.fi.

 

Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2016–2017 tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

 

Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

 

Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

 

Lisätietoja ESR-rahoituksesta:

 

Pohjois-Pohjanmaa:

Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225

Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230

Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

 

Lappi:

Liisa Irri, puh. 0295 037 052

Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065

 

Kainuu:

Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

 

Kaikki alueet:

Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224

 

Lisätietoja EAKR-rahoituksesta

 

Pohjois-Pohjanmaa:

Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)

Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

 

Lappi:

Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)

Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

 

Kainuu:

Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Lisäohjeistus: 

Hakijan ohje (pdf)
Julkiset työvoimapalvelut ESR-toiminnassa Pohjois-Suomessa (pdf)


Linkit:

www.rakennerahastot.fi -> Ajankohtaista -> Hakuajat

www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Pohjois-Pohjanmaa/Lappi/Kainuu > Aiheet > EU-rahoitus)


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: