Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” ajalla 5.5.2014–29.8.2014

Alkaa: 5.5.2014
Päättyy: 29.8.2014

Sisältö:

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" ajalla 5.5.2014–29.8.2014

Maakuntien liitot ja ELY-keskukset avaavat hankehaun uuteen rakennerahastokauteen 2014-2020. Haku koskee Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR). Ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelmassa ja sitä täydentävässä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisessa suunnitelmassa.

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Keski-Pohjanmaan osalta hallinnointi tapahtuu Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Hakija saa edelleen hakemukseensa liittyvää palvelua oman alueensa ELY-keskuksesta.

Haku koskee seuraavia toimintalinjoja:

Toimintalinja 1. Pk‐yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR, vain maakuntien liitot)

 • Uuden liiketoiminnan luominen
 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
 • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois- Suomi)

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
(Avustus on tarkoitettu yleishyödyllisille kehittämishankkeille, ei yrityksille.)

 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan maakuntaohjelman tavoitteita.

Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyvät hankehaut käynnistyvät myöhemmin ja niistä ilmoitetaan erikseen.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn 1.9.2014. Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) siinä maakunnassa, jossa hanketta toteutetaan.

Yllämainitun hakuajan lisäksi Lapin liitto toteuttaa lyhyen haun, joka päättyy 30.5.2014.
Kainuun liitolla on käynnissä jatkuva haku.
Keski-Pohjanmaalla avataan 1.6.2014 teemoitettu ideahaku, josta informoidaan sivustolla tarkemmin lähiaikoina. Teemoitetun ideahaun ohella Keski-Pohjanmaalla on käytössä myös koko Pohjois-Suomen suunnitelma-aluetta koskeva jatkuva haku.
Tekes avaa toukokuussa tutkimusorganisaatioille haun, joka sulkeutuu elo-syyskuussa.  EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
 


Valintakriteerit:

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella (tulossa; päivitetään myöhemmin). Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.


Hakemusten toimitustapa:

Hakumenettely

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.


Toimitusosoite:

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä. ELY-keskukseen tulevat  hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle myös Lapin ja Kainuun osalta. Keski-Pohjanmaan osalta hakemukset osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle.


Lisätiedot:

Tutustu myös sivuston Rahoituksen hakeminen ja Kehittämisen painopisteet -osioihin.

Lisätietoja:

Yhteystiedot - ELY-keskukset

Yhteystiedot - Maakuntien liitot

ELY-keskuksen verkkosivuilta: www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Kainuu/Lappi/Pohjois-Pohjanmaa > Aiheet > EU-rahoitus > Euroopan rakennerahasto 2014 - 2020)

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lapin liitto

Kainuun liitto

Keski-Pohjanmaan liitto


Linkit: