Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Lapin liiton REACT-EU rahoitushaku (EAKR) käynnistyy 3.8.2021

Alkaa: 3.8.2021
Päättyy: 30.9.2021

Sisältö:

REACT-EU on käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tulevaa lisärahoitusta, jolla tuetaan elinkeinojen toipumista koronapandemian vaikutuksista.

REACT-EU:n EAKR-toimenpiteissä painottuvat pk-yritystoiminnan vahvistaminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja vihreän talouden näkökulmasta.  Haussa painotetaan hiilineutraaleja ratkaisuja, esimerkiksi tutkimus-ja innovointi-infrastruktuurien, prosessien ja teknologian siirron kehittämistä. REACT-EU:n sisältöihin voit tutustua täältä: REACT-EU Ohjelmanmuutos.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä koronakriisistä elpymiseksi. Rahoitettavissa hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat hyödynnettävissä pidemmällä aikavälillä.

Rahoitus kohdennetaan Lapin korona-selviytymissuunnitelman mukaisiin toimiin, johon pääset tutustumaan täältä: Toimeenpanosuunnitelma-2021-2022.pdf. Keskeisenä tavoitteena suunnitelmassa on uudistaa toimialoja entistä kestävämpään suuntaan sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti vihreän siirtymän sekä voimistuvan digitalisaation tuote- ja palveluinnovaatioista. Rahoitusta ohjaa lisäksi Lapin älykkään erikoistumisen strategia.

 

Rahoituksen hakeminen Lapin liitolta

Lapin liiton REACT-EU -rahoitushaku avautuu 3.8.2021 ja päättyy 30.9.2021. Toteutusaika hankkeille on enintään 30.6.2023 saakka.

Haettavana on EAKR:n toimintalinja 8:n mukaiset toimenpiteet:

  • Erityistavoite 12.1: Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
  • Erityistavoite 12.2: Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti www.eura2014.fi

Lapin liitto voi myöntää tukea:

  1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 90 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa sekä OKM:n toimialan investoinneissa tuki on enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta Lapin liitosta saat täältä: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/eakr/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen/

 

REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: