Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

REACT-EU (EAKR) -rahoitusta haettavissa Lapin liitosta

Alkaa: 5.3.2021
Päättyy: 19.4.2021

Sisältö:

REACT-EU on käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tulevaa lisärahoitusta, jolla  tuetaan elinkeinojen toipumista koronapandemian vaikutuksista. REACT-EU lisärahoitusta kohdentuu EAKR- ja ESR-toimenpiteisiin Lapissa yhteensä 18,6 milj. €.

REACT-EU:n EAKR-toimenpiteissä painottuvat pk-yritystoiminnan vahvistaminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen  ja vihreän talouden näkökulmasta.  REACT-EU:n sisältöihin voit tutustua täältä: REACT-EU Ohjelmanmuutos. REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi. Rahoitettavissa hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä pidemmällä aikavälillä.

Rahoitus kohdennetaan Lapin korona-selviytymissuunnitelman mukaisiin toimiin, johon pääset tutustumaan täältä: Toimeenpanosuunnitelma-2021-2022.pdf. Keskeisenä tavoitteena suunnitelmassa on uudistaa toimialoja entistä kestävämpään suuntaan sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti vihreän siirtymän sekä voimistuvan digitalisaation tuote- ja palveluinnovaatioista. Rahoitusta ohjaa lisäksi Lapin älykkään erikoistumisen strategia.

Rahoituksen hakeminen Lapin liitolta

Lapin liiton REACT-EU -rahoitushaku avautuu 5.3.2021 ja päättyy 19.4.2021. Toteutusaika hankkeille on enintään vuoden 2023 kesäkuun loppuun.

Haettavana on EAKR:n toimintalinja 8:n mukaiset toimenpiteet:

  • Erityistavoite 12.1: Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
  • Erityistavoite 12.2: Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti www.eura2014.fi

Lapin liitto voi myöntää tukea:

  1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 90 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta Lapin liitosta saat täältä: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/eakr/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen/

ESR-tukea on haettavissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

REACT-EU hakuinfo 18.3. klo 13-15

Lapin liitto järjestää Teams-yhteydellä REACT-EU rahoitusta koskevan hakuinfon 18.3. klo 13-15. Ilmoittaudu infotilaisuuteen osoitteeseen marika.ikalainen@lapinliitto.fi

 

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Alueiden omaehtoisen kehittämisen AKKE-rahoitusta on haettavissa korona-selviytymissuunnitelman mukaisiin toimiin sekä Lappi-sopimuksen toteuttamiseen omaehtoiseen kehittämiseen määrärahaa. Lisätietoja AKKE-rahoituksesta saat täältä: https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/maakuntien-omaehtoisen-kehittamisen-rahoitus-akke/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen/

 

Lisätietoja:

 

Anne Kenttäkumpu

Aluekehitysasiantuntija

p. 040 544 5554

 

Samu Rötkönen

Aluekehitysasiantuntija

p. 040 711 8398

 

Olli Pohjonen

Aluekehitysasiantuntija

p. 040 526 5104


Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: