Horisontaaliset erityisteemat

Rakennerahasto-ohjelman painopisteiden lisäksi ohjelman rahoitusta voidaan kohdentaa horisontaalisiin erityisteemoihin. Hankkeen toiminnan tulee kuitenkin olla ohjelmassa kuvaillun erityistavoitteen mukaista, mutta se voi vahvasti keskittyä yhteen tai useampaan tässä esiteltyyn erityisteemaan.