Itämeri-strategia

EU:n Itämeren alueen strategia hyväksyttiin vuonna 2009 EU:n ensimmäisenä ns. makroaluestrategiana. Strategian uudistetussa toimintasuunnitelmassa strategialle esitetään kolmea yleistavoitetta:

  1. meren pelastaminen
  2. alueen yhdistäminen ja
  3. vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Yleistavoitteiden saavuttamisessa keskeinen periaate on älykäs erikoistuminen (Smart Specialization), joka tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden systemaattista vahvistamista riittävän kriittisen massan saavuttamiseksi erityisesti Suomen ja monien muiden Itämeren alueen maiden kaltaisissa pienissä jäsenmaissa. Tämä edellyttää oman alueen – maakunnan, suuralueen tai koko Itämeren makroalueen – monimuotoisuuden hyödyntämistä ja alueiden välisen yhteistyön kehittämistä kaikilla tasoilla.

Itämeren alueen strategia huomioidaan rakennerahastohankkeiden valintaperusteissa. Viranomaisia kannustetaan järjestämään Itämeristrategian painopisteisiin liittyviä kohdistettuja hankehakuja.

Rakennerhasto-ohjelman näkökulmasta EU:n Itämeren alueen strategian keskeisin tavoite on vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen. Rakennerahasto-ohjelmasta voidaan tukea tätä tavoitteita mm. yritysten kasvua ja kansainvälisyyttä tukemalla sekä investoimalla innovaatioiden kehittämisen ja hyödyntämiseen. Clean tech -alan nousu yhdeksi uudeksi talouden veturiksi tulee vahvistamaan yrityselämän ja tutkijoiden yhteistyötä Itämeren alueella. T&K&I -toiminnan sektorilla voidaan rakennerahastovaroilla esimerkiksi kehittää älykkäitä liikenne- tai energiaratkaisuja tukevia järjestelmäinnovaatioita. Erityisesti niiden osalta on tarpeellista hakea myös yhteistyökumppaneita Itämeren alueen naapurivaltioista.

Itämeren alueen strategian kannalta tärkeitä ovat rakennerahasto-ohjelman lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla toteutettavat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat (Itämeren valtioiden välinen ohjelma ja Keskisen Itämeren ja Botnia-Atlantica -rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat) ja Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI-ohjelma sekä Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla toteutettavat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat (Itämeren ja Pohjoisen Periferian valtioiden väliset ohjelmat ja Pohjoinen/Nord – rajat ylittävän yhteistyön ohjelma) ja ENI-ohjelmat (Kolarctic ja Karelia).

Myös ESR:n toimintaa tuodaan tiiviimmin mukaan strategian toteutukseen. ESR:n hallintoviranomaisten kesken etsitään keinoja tiiviimpään yhteistyöhön kunkin jäsenmaan valitsemien investointiprioriteettien puitteissa. Itämeren alueen ESR-hallintoviranomaisilla on mm. mahdollisuus järjestää yhteisiä temaattisia hankehakuja. 

Itämeristrategian sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi Itämeren alueen yhteistyötä voidaan toteuttaa elinikäisen oppimisen ja muun koulutuksen osalta esimerkiksi tiivistämällä oppilaitosten, kuten korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen, rajat ylittävää yhteistyötä. Erityisesti nuorten osalta yhteistyön mahdollisuuksia voisivat olla koulutuksen ja työelämän yhteistyö, koulutuksen nivelvaiheisiin liittyvät toimenpiteet, erityisesti toisen asteen opiskeluun hakeutuminen ja opiskelun tehostaminen. Myös opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen sekä sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta erityisesti erilaisten etnisten ryhmien osalta ovat mahdollisia yhteistyökohteita samoin kuin esimerkiksi erilaiset työelämän ja työssä oppimisen kehittämishankkeet.