Itsearviointi

Oman toiminnan arviointi on hankkeen normaalia toimintaa. Hankkeelle valitaan sen toimintaa parhaiten tukeva arviointimenetelmä. Arviointi voidaan toteuttaa itsearviointina tai ulkoisena palveluna. Toteutumista ja tuloksia arvioidaan suhteessa hankkeen tavoitteeseen. Arvioinnissa olisi hyvä kuunnella hankehenkilöstön ja ohjausryhmän lisäksi myös yhteistyökumppaneiden ja kohderyhmän edustajia. Arvioinnin pohjalta voidaan tarvittaessa neuvotella rahoittavan viranomaisen kanssa hankkeen uudelleen suuntaamisesta.

Tavoitteiden saavuttamisen lisäksi arvioinnin kohteena voi olla esim.

  • ohjausryhmän toiminta
  • viestintä
  • hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden laatu
  • hankkeen kehittämän toiminnan jatkuvuus

Vinkki: Tutustu muualla verkossa -otsikon alla oleviin itsearviointia käsitteleviin verkkosivuihin.