Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Hanketta toteutetaan rahoituspäätöksen liitteenä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Joskus toimenpiteet eivät johda haluttuihin tuloksiin tai kustannusarvio ei vastaa tarkentuneita suunnitelmia. Myös ohjausryhmä voi todeta muutostarpeen ja tehdä muutosesityksen. Jos muutostarpeita ilmenee, kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä hanketta rahoittavaan viranomaiseen.

Merkittävät muutokset edellyttävät aina muutoshakemuksen tekemistä ja muutospäätöstä. Muutokset tulevat voimaan vasta, kun hankkeen rahoittava viranomainen hyväksyy muutokset päätöksellä. Muutoksia ei voida hyväksyä takautuvasti. Muutokset pitää siksi huomioida ja tuoda rahoittavan viranomaisen tietoon ennakoivasti.

Vinkki: Reagoi muutostarpeisiin aina ajoissa.