Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman rahoitus

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitusosuus on noin 1,4 miljardia euroa. Kun kansallinen julkinen vastinrahoitus on lähes samansuuruinen, on ohjelmatyön kokonaisvolyymi ohjelmakaudella 2014–2020 yhteensä 2,8 miljardia euroa. julkisesta rahoituksesta valtion osuus on n. 75 prosenttia, kuntien ja muun julkisen rahoituksen osuus n. 25 prosenttia.

Kun edellä mainitusta EU-rahoituksen summasta 1,4 miljardia euroa vähennetään teknisen tuen osuus 3,4 % (noin 48 miljoonaa euroa) sekä valtakunnalliseen toimintaan muusta kuin REACT-EU-osuudesta varattava rahoitus (Euroopan aluekehitysrahaston osuudesta 10 % ja Euroopan sosiaalirahaston osuudesta 25 %, yhteensä noin 171 miljoonaa euroa), on jäljellejäävä osuus alueellisessa päätöksenteossa olevaa rahoitusta.

Tästä alueellisessa päätöksenteossa olevasta lähes 1,2 miljardin EU-rahoitusosuudesta on EAKR-rahoitusta noin kaksi kolmannesta (760 miljoonaa euroa) ja ESR-rahoitusta noin kolmannes (413 miljoonaa euroa).

Itä- ja Pohjois-Suomen osuus rahoituksesta on n. 70 prosenttia ja Etelä- ja Länsi-Suomen osuus n. 30 prosenttia alueellisesta rahoituksesta.

Toukokuussa 2021 korjattu rahoitustaulukko, jossa REACT-EU on mukana.