TE-ERKKERI (S10942)

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian TE-ERKKERI -hanke (1.1.2009–28.2.2013) tuotti yhdessä  ERKKERI-hankkeen kanssa Aikuisten ohjaus-  ja neuvontatyö (30 op) koulutuksen,  joka siirrettiin Salmiassa TE-hallinnon henkilöstökoulutukseen jaettuna viideksi 6 op:n moduuleiksi. Moduulien teemat ovat: ohjauksen osaajaksi, ohjauksen ajattelutapoja ja menetelmiä, ohjaajana yhteiskunnan muutoksissa, ohjaus yhteistyönä sekä ohjauksen erityisteema (vaihtuva moduuli – tilannekohtaiset teemat). Moduulit oli mahdollista opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Ohjauksen osaaajaksi moduuli I toteutettiin 2013 osa II vuonna 2014. Koulutuksen ensimmäinen opinto-opas valmistui yhteistyössä ERKKERI:ssä toimivien organisaatioiden (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulut) kanssa 2009, ja sitä päivitettiin hankkeen edetessä.

TE-ERKKERI testasi hankkeen aikana mahdollisuuksia kouluttaa ohjausta videon välityksellä TE-hallinnossa. Ohjausta urapolulla koulutus aloitettiin kokeilulla, jossa oli kolme lyhyttä aamuluentoa Lapin TE-toimistojen asiantuntijoille. Kokeilu osoittautui onnistuneeksi ja idea siirrettiin Salmian henkilöstökoulutukseen laajempana  ja vuorovaikutteisempana versiona – kaksi aamupäivän mittaista koulutusta siten, että osanottajat ovat pienryhminä oman toimistonsa videon äärellä. Koulutussuunnitelma valmistui hankkeen aikana keväällä 2012, jolloin myös ensimmäiset koulutukset toteutettiin. 

Yhdessä ERKKERI-hankkeen  kanssa toimitettiin vuonna 2013 hankejulkaisu Yhteisellä matkalla (JAMK julkaisuja 142). Julkaisu sisältää asiantuntijoiden artikkeleita ohjauksesta, hankkeissa mukana olleiden kouluttajien kokemuksia ja havaintoja aikuisten ohjauksen koulutuksista ja kuvauksia hankkeen koulutuksia käyneiden opiskelijoiden kehittämistehtävistä.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.