Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy marraskuussa

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.

Ohjelmakauden valmistelu on edennyt hyvin – päätöstä indikatiivisesta alueellisesta jaosta odotetaan

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki 756/2021), laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki 757/2021) tulevat voimaan 1.9.2021.Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (yritystukilaki, 758/2021) voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Euroopan parlamentti hyväksyi keskeisen EU-lainsäädännön eli niin sanotun koheesiolakipaketin kesäkuun lopulla.

Ohjelman valmistelu on edennyt hyvin ja sen sisällöstä (EAKR, ESR) on laaja yhteisymmärrys. JTF valmistelu jatkuu vielä syksyllä. Valtioneuvosto voi hyväksyä ohjelman (pl. JTF) toimittamisen komissiolle sen jälkeen, kun alueellisesta varojen jaosta on päätetty. Työ- ja elinkeinoministeriö on läpi koko ohjelman valmisteluprosessin pitänyt tiivistä yhteyttä komission kanssa. Komissiolle alkukesästä toimitettuun ohjelmaluonnokseen saadun palautteen perusteella myös komissio on pääosin tyytyväinen Suomen ohjelmaan.

Valtioneuvosto asettaa ohjelman seurantakomitean syyskuussa aluekehittämisen lainsäädännön tultua voimaan. Seurantakomitean ensimmäisessä kokouksessa lokakuussa mm. hyväksytään ohjelman toteutuksen edellyttämät valintaperusteet. Seurantakomitean tehtävänä on seurata Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman edistymistä ja tavoitteita yhdessä hallintoviranomaisen kanssa.

Toimeenpanon aloituksen siirtymisen myötä myös uuden EURA 2021 -järjestelmän käyttöön ottoa siirretään marraskuun alkuun, jolloin hakujen käynnistäminen ja hakemusten vastaanottaminen voi järjestelmässä käynnistyä. Lisäaika käytetään alkuvaiheessa tarvittavien palvelujen jatkokehittämiseen ja laadunvarmistukseen. Suunnitellut järjestelmän käyttäjäkoulutukset siirretään lähemmäksi toimeenpanon aloituksen ajankohtaa.