Julkinen kuuleminen: Eures-arviointi 2016–2020

Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua tähän Eures-verkostoa koskevaan julkiseen kuulemiseen. Kannanottoja toivotaan erityisesti seuraavilta:

  • kansalaiset, jotka ovat työskennelleet, työskentelevät tai aikovat työskennellä toisessa Eures-maassa ja jotka ovat pyytäneet apua Eures-palveluilta,
  • Eures-verkostoon osallistuvat organisaatiot ja kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita työvoimapalveluista ja työvoiman liikkuvuudesta tai joilla on asiantuntemusta työvoiman liikkuvuuden ja työllisyyden alalla.

Voit lukea koko julkisen kuulemisen ilmoituksen Europpan komssion internetsivuilta