ReactEU tuo uutta rahoitusta Kestävää kasvu ja työtä 2014–2020 -ohjelmaan

ReactEU on osa Euroopan unionin Next Generation EU -elpymispakettia. Se tuo uutta rahoitusta käynnissä olevaan Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Suomen arvioitu EU-saanto on noin 160 miljoonaa euroa.

Varat ovat käytettävissä valittuihin EAKR ja ESR toimiin uudessa temaattisessa tavoitteessa "Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle". ReactEU:lla tuetaan koronan aiheuttaminen vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. Valmistelu tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla syksyn 2020 aikana yhdessä kumppaneiden kanssa. Ohjelmanmuutoksen käsittelee seurantakomitea ja vahvistaa päätöksellään valtioneuvosto, ennen komission käsittelyä. Toimeenpano alkaa vuoden 2021 alkupuolella.