Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla

Suomen kunnat hankkivat palveluita ja tavaroita vuosittain yli 20 miljardilla eurolla. Koronakriisi on taas tuonut julkisten varojen käytön suurennuslasin alle. Miten hankintoja tehdään vastuullisesti ja samalla tuetaan paikallista työllisyydenhoitoa?

Kun julkiset toimijat, kunnat tai kaupungit, hankkivat palveluita ja tavaroita kumppaniyrityksiltään, ne voivat edellyttää kilpailutuksen voittaneilta toimijoilta vaikeasti työllistyvien palkkaamista. Yritykset voivat julkisten hankintojen myötä tarjota työtä niille, joiden on hankala löytää paikkaansa avoimilta työmarkkinoilta. Samalla yritys saa itselleen uutta työvoimaa. Hankinnoilla työllistäminen on keino luoda työtilaisuuksia pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille tai nuorille ja ikääntyneemmille työikäisille.

Kuva 1: Helsingin Kansallismuseossa toteutettiin avoin seminaari ja hankkeen työpaja innovatiivisista hankinnoista ja niiden työllisyysvaikutuksista.

Kuva 1: Helsingin Kansallismuseossa toteutettiin avoin seminaari ja hankkeen työpaja innovatiivisista hankinnoista ja niiden työllisyysvaikutuksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla päättyi maaliskuussa 2020. Kolmen vuoden aikana etsittiin hyviä tapoja luoda työmahdollisuuksia hankintojen yhteydessä. Tavoitteet saavutettiin: hankinnoilla työllistämisestä tuli pysyvää toimintaa Helsingissä ja Vantaalla. Yli sata pitkäaikaistyötöntä sai työpaikan yrityksistä, joilta kaupungit tekevät ostoja. Kymmeniä työpaikkoja täyttyy myös hankkeen jälkeen. Toimintaa rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

- Aihe on laajemminkin ajankohtainen. Suomessa viimeistellään kansallista hankintastrategiaa. Syksyllä lanseerattava kokonaisuus linjaa julkisia hankintoja myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Maininta hankinnoista yhtenä työllisyyskeinona löytyy jopa hallitusohjelmasta. Loppuvuonna käynnistyy kunnille suunnattu erillinen hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma, kuvailee hanketta luotsannut THL:n projektipäällikkö Eeva Mielonen.

Mikä tärkeintä, monelle hankkeessa työllistyneelle uusi alku on ollut merkityksellinen.

- Olen saanut positiivista asennetta ja rohkeutta kaikin puolin elämään, kertoo helsinkiläisen kulttuurikeskus Annantalon kahvilassa työskentelevä Päivi Järvinen hankkeen videolla. Päivi sai hankintasopimuksen yhteydessä vakituisen paikan ja viihtyy työssään.

Kansainvälinen yhteistyö tuo lisäarvoa

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -hanke oli kansainvälisen yhteistyön ESR-hanke. Kumppanina oli Ruotsin kansallinen hankintaviranomainen Upphandlingsmyndigheten verkostoineen. Yhteistyö toteutettiin vastavuoroisina työpajoina ja seminaareina. Opintomatkoja Eurooppaan tehtiin viisi.

Kuva 2: Kansainvälinen hankekokoonpano tutustui Barcelonan kaupungin hankintoihin ja työllisyyspalveluihin kesäkuussa 2019.

Kuva 2: Kansainvälinen hankekokoonpano tutustui Barcelonan kaupungin hankintoihin ja työllisyyspalveluihin kesäkuussa 2019.

- Hankekumppanuus tähtäsi yhteiseen oppimiseen ja kokemusten vaihtoon. Opintomatkoilla nähtiin, että monet maat ovat edellä hankintojen sosiaalisessa kestävyydessä. Esimerkit ovat olleet innostavia ja auttaneet jalostustyötä sekä Ruotsissa että Suomessa, summaa projektipäällikkö Patrick Amofah Ruotsin osion loppuraportissa.

THL, Helsinki ja Vantaa ovat aiemmin toteuttaneet useampia hankinta-aiheisia ESR-hankkeita. Kansainvälinen yhteistyö antoi tukevampaa pohjaa ja lisäarvoa kehittämiselle. Suomalaiset myös jakoivat omaa osaamistaan.

- Otimme oppia naapurista ja loimme Ruotsiin hankinnoilla työllistämisen toimintamallin kaikkien hyödynnettäväksi. Se täydentää jo olemassa olevaa strategista ohjausta, Amofah kiittelee.

EU-maissa tehtäviä hankintoja säätelee jäsenvaltioita koskeva direktiivi. Työllisyys on samoin maanosan yhteinen asia. Hankintoihin kytketyillä sosiaalisilla innovaatioilla voidaan tukea paitsi paikallista työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia, myös sosiaalisesti kestävää Eurooppaa laajemmin. Näin toteaa myös uunituore Euroopan komission hyvien käytäntöjen raportti, johon kansainvälinen SIEPP-hanke on nostettu mukaan. 

Teksti ja kuvat: Veera Laurila / THL

Making Responsible Public Procurement Work: 71 Good Practice Cases, s. 180 (EU, EASME 2020) Euroopan komission julkaisusivuilla

Hanke on nostettu hyväksi esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisellä verkkosivulla.

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla -verkkosivusto

Kolmen hankevideon sarja Helsingin kaupungin verkkopalvelussa

Upphandlingsmyndighetenin hankesivusto (ruotsiksi).