Välityömarkkinat (S10442)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima Välityömarkkinat -hanke toteutettiin ajalla 1.9.2008 – 31.3.2012. 

Välityömarkkinahankkeiden arviointitutkimuksessa (Pitkänen ym.) ja saaduissa palautteissa on tullut esille välityömarkkinoilla tarvittavista tukipalveluista erityisesti työhönvalmennus ja sen hyödyt avoimille työmarkkinoille siirtymien edistämisessä. Nykyisellä ohjelmakaudella julkisen työvoimapalvelun työhönvalmennus -palvelu ei ole ESR-rahoitteista toimintaa. Hankkeissa on kehitetty työhönvalmennuksen/työvalmennuksen tyyppistä avoimille työmarkkinoille suuntaavaa palvelua, esimerkiksi ryhmässä toteutettavana palveluna. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleessa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on palvelutarjontaa uudistettu, esimerkiksi työhönvalmennus-palvelua voidaan järjestää kaikille työhakijaryhmille.

Välityömarkkinahankkeiden toimintaa käsiteltiin valmisteltaessa Rakennetyöttömyyden alentaminen kehittämislinjauksia kahdessa työkokouksessa, joten hankkeilla oli mahdollisuus tuoda toimiaan esille. Välityömarkkinat hankkeet ovat tukeneet em. Rakennetyöttömyyden alentamisen kehittämislinjausten (työ- ja elinkeinoministeriö v. 2011) toimeenpanoa ELY-keskusten alueilla.  

Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi ja koulutusvalmentajan käyttöön kannustamine on otettu rakennetyöttömyyden alentamisen kehittämislinjauksiin.  Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta mahdollistaa laajemmin palkkatuettujen työntekijöiden siirtämisen toisen työnantajan tehtäviin (edelleensijoitus), mikä tuo uusia mahdollisuuksia yritysyhteistyötä koskevien mallien kehittämiseen. Hankkeissa on tehty asiaa koskevaa esitemateriaalia.

Toimijakartta-tyyppinen välityömarkkinatoimijoiden kartoittaminen on levinnyt jonkin verran.

Kehittämisohjelman hankkeiden arviointi tehtiin teema-arviointina painottaen toimintamallien käyttöönotettavuutta TE-hallinnossa (Pitkänen ym.) esille tulleet toimintamallit voidaan ottaa käytäntöön, sillä kyse on enemmän toimintamalleista kuin lainsäädännön uudistamista vaativista toimista. Yritysyhteistyöhön keskittyminen näyttäisi vaativan erillishenkilöstöä hankkeissa.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.