Viestintä

Viestinnällä pyritään saamaan hankkeiden viiteryhmät innostumaan hankkeesta sekä löytämään uusia toimijoita ja ihmisiä mukaan. Viestinnällä voidaan myös kertoa hankkeen tuloksista ja levittää parhaita käytäntöjä. Viestintä on rakennerahastohankkeen onnistumisen edellytys ja oikeuttaa julkisen rahoituksen. EU myös velvoittaa hankkeita tiedottamaan. Yleisasetuksessa (N:o 1303/2013, liite XII) säädetään tuensaajien viestintää koskevista velvollisuuksista. Viestintä- ja tiedotustoimenpiteiden teknisistä ominaisuuksista on säädetty täytäntöönpanoasetuksen N:o 821/2014 toisessa luvussa.

Viestinnän tueksi on laadittu viestintäohje, jonka lopusta löytyy graafinen ohjeistus. Hankkeiden tulee toimia ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on suositeltavaa käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä.