Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 7.1.–13.2.2015, varsinainen haku päättyy 17.4.2015, HAKU ON PÄÄTTYNYT

Alkaa: 7.1.2015
Päättyy: 13.2.2015

Sisältö:

Etelä-Suomen EAKR -hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 7.1.–13.2.2015, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa huhtikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA 2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

 • Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky
 • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen


Hakukierroksen painotukset

Kevään 2015 EAKR-haussa Etelä-Suomen maakuntien yhteisenä painopisteenä on uusiutuva energia ja energiatehokkaat ratkaisut. Ylimaakunnallisia hankkeita haetaan toimintalinjaan 2 ja sen erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painotuksia, joihin liittyviä hankkeita tällä hakukierroksella ensisijaisesti haetaan rahoitettaviksi. Maakuntien painotukset ovat:

Etelä-Karjala

Toimintalinja 1

 • Pk-yritystoiminnan kehittäminen kasvu- ja rakennemuutosaloilla

     Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

     Erityistavoite 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Toimintalinja 2

 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeista lähtevä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

     Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Etelä-Karjalassa toimialakohtaisesti painotetaan etenkin hyvinvointialan sekä hyvinvointi-, terveys- ja luontomatkailun yritystoiminnan kehittämistä.

Kanta-Häme

Toimintalinja 1

 • Yritysten kasvun sekä kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet

     Erityistavoite 2.1. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Toimintalinja 2

 • Suomen kasvukäytävän kehittämiskokonaisuus
 • Ekologiset asumisratkaisut ja vaihtoehtoiset asumismuodot
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja jalostusarvon lisäys
 • Teollinen internet ja digitalisaatio.

    Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Kymenlaakso

Toimintalinja 1

 • Yritysten sijoittumis- ja investoimisedellytyksiä parantavat kehittämistoimet.

     Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

Päijät-Häme

Toimintalinja 2

     Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Uusimaa

Toimintalinja 2

 • Vähähiilisen talouden edistäminen ja hiilineutraali Uusimaa

     Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Varsinais-Suomi

Toimintalinja 2

 • Resurssiviisaus
 1. Tuetaan materiaali-, energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja ja luodaan edellytyksiä uusiin avauksiin sekä olemassa olevien elinkeinojen vahvistumiseen.
 2. Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuomalais en elinkeinoelämän edistämiseksi.
 • Kumppanuus ja yhteistyötaidot
 1. Edistetään yrittäjyyttä ja kasvuyrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. Huolehditaan yrittäjyysilmapiiristä sekä verkotetaan toimijoita keskenään.
 2. Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita

     Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

     Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen


Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa (pdf)


Hakemusten toimitustapa:

Hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 13.2.2015 mennessä erillisellä idealomakkeella.

Ideahakulomake, pdf.

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

Ideahakulomake, doc

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word -ohjelmalla.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 13.2.2015 klo 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse (Postitettaessa postileiman päiväys viimeistään 13.2.2015):

Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä "EAKR-ideahaku"


tai postitse:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
EAKR-ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Lisäksi täytetty ideahakulomake toimitetaan sähköpostin liitteenä (skannaamattomana) word- tai pdf-muodossa ilman allekirjoitusta osoitteeseen eakr@uudenmaanliitto.fi hakemusten sähköisen käsittelyn helpottamiseksi.


Lisätiedot:

Hakijan opas

Millaiset hankkeet voivat saada EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa tällä hakukierroksella? Miten rahoitusta haetaan kaksivaiheisessa haussa? Mitä asioita kannattaa huomioida hakemuksen laatimisessa?  Miten hakemukset käsitellään?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksenhakijan ohjeesta. Verkkojulkaisu on suunnattu kaikille potentiaalisille hakijoille Etelä-Suomen alueella.

Tutustu hakijan oppaaseen (pdf)

Hakuinfot

Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen hakijoille järjestetään tammikuussa 2015 viisi alueellista infotilaisuutta, joissa esitellään haun painopisteitä ja hakemuksille asetettuja vaatimuksia. Tilaisuudet järjestetään Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Kutsu ja ilmoittautuminen hakuinfoihin

Uudenmaan liiton EAKR-asiantuntijat

Kuparinen, Mari, Ohjelmajohtaja
+358 44 3719 450
mari.kuparinen@uudenmaanliitto.fi

Veijalainen, Petri, Rakennerahastoasiantuntija
+358 40 507 9998
petri.veijalainen@uudenmaanliitto.fi

Huotari, Tiina, Rakennerahastoasiantuntija
+358 400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi


Linkit:

Tietoa maakunnan liitoista

Rakennerahastotietoa Uudenmaan liiton sivuilla