Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaku 15.2.-12.4.2017

Alkaa: 15.2.2017
Päättyy: 12.4.2017

Sisältö:

På svenska

Hämeen ELY-keskus avaa 6Aika - kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun koskien Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1 sekä toimintalinjan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteita 9.1 ja 9.2:

Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
 

Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat ns. kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle. Rahoitettavaksi haetaan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta.

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1, 9.1 tai 9.2 mukaisia sekä 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus – painopisteeseen kohdistuvia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteissa 6.1, 9.1 ja 9.2. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, joissa on hakijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

6Aika-johtoryhmän linjauksen mukaisesti toteuttajilla tulee olla kiinteä toimipaikka (verottajan määritelmän mukainen) kuutoskaupunkien alueella ja toiminnan tulee kohdistua kuutoskaupunkien alueelle. Hankehakemuksessa tulee kuvata, minkä kuutoskaupunkien alueelle hankkeen toiminta kohdentuu.

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman sisältöjä hankkeen erityistavoitteen mukaisesti toimintalinjassa 3 tai 4:

  • erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  • erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1, 9.1 tai 9.2 mukaisille kohderyhmille. Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet: Hakijan ohje (pdf)


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja erityistavoitekohtaisia valintakriteerejä haetun hankkeen erityistavoitteen mukaisesti (erityistavoite 6.1, 9.1 tai 9.2).

Lisäksi hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja 6Aika-spesifejä valintakriteerejä:

  • Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupunkien, yritysten, tki-toimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja asiakkaiden kanssa.
  • Hankkeessa tunnistetaan työelämän osaamistarpeita ja kehitetään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa.
  • Hankehakemuksessa on esitetty selkeät toimenpiteet tulosten levittämiseksi ja juurruttamiseksi jo hankkeen aikana.
  • Hankkeen toimenpiteet, budjetti ja hankekonsortio ovat tarkoituksenmukaiset.

Sekä erityistavoitekohtaisille valintakriteereille että 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot, jotka kerrotaan hakijan ohjeessa.


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä viimeistään 12.4.2017.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso-pääkäyttäjä. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä


Lisätiedot:

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 241
jukka.anttila[at]ely-keskus.fi

6Aika-kaupunkien yhteyshenkilöt (6Aika-sisällöt):
https://6aika.fi/hankehaku/


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi