Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valta-kunnallinen ESR-hankehaku 23.3 –22.5.2015

Alkaa: 23.3.2015
Päättyy: 22.5.2015

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallisen ESR-haun koskien Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1:

Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisia ja Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku –hankeosion tavoitteiden mukaisia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että erityisesti Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku -hankeosion tavoitteiden mukaisia.

Rahoitusta voivat hakea tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 6.1.; työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymi-sen edistäminen.

Haettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku -hankeosion tavoitteita. Haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita,  joissa mallin-netaan alkuvaiheen kotoutumisen palvelukokonaisuutta erityisesti kotoutumislain sovelta-misalaan kuuluville maahanmuuttajille.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet:
Kotona Suomessa – hankeen pilottien sisältökuvaus 23.3.2015 (pdf)
Hakijan ohje, yleiset ohjeet (pdf)
 


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Lisäksi hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja erityistavoitekohtaisia valintakriteerejä sekä painotettuja hakukohtaisia valintakriteerejä. Kts Kotona Suomessa – hankkeen pilottien sisältökuvaus 23.3.2015 (pdf)


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä viimeistään 22.5.2015.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksutto-man Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso-pääkäyttäjä. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Ve-rohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi
 


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä


Lisätiedot:

Uudenmaan ELY-keskus (Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuden sisällöt):
Ilona Korhonen, projektipäällikkö
puh. 0295 020972
ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi

Leena Pellillä, projektipäällikkö
puh. 0295 020939
leena.pellilä(at)ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 025 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste

Verohallinnon sivu