Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ESR -rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Alkaa: 15.12.2020
Päättyy: 25.2.2021

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemuksia otetaan vastaan ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 erityistavoitteisiin 6.1, 7.1, 8.1 ja 10.1.  Lisäksi  Kainuussa hakemuksia otetaan vastaan myös toimintalinjalla 4 erityistavoitteissa  9.1 ja 9.2.

ESR -hakemuksia toivotaan erityisesti:  

 • Erityistavoite 6.1:
  Työllisyyttä, työmarkkinoiden kohtaantoa ja alueiden elinvoimaa edistäviin hankkeisiin, joissa huomioidaan koronan aiheuttamat ajankohtaiset työllisyyshaasteet. Hankkeiden toivotaan etsivän ratkaisuja myös nuorten, ulkomaalaistaustaisten, osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja muiden haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden pääsemiseksi työmarkkinoille.     
   
 • Erityistavoite 7.1:
  Mikro- ja pk-yritysten sekä yksinyrittäjien ja muiden työorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseen sekä erityisesti koronapandemiasta aiheutuviin muutostilanteisiin sopeutumiseen. Näitä hankkeita toivotaan esimerkiksi naisvaltaisille aloille sekä matkailu- ja palvelualoille.
   
 • Erityistavoite 8.1.
  Miesten syrjäytymisen ehkäisyyn; työhön ja koulutukseen hakeutumista edistäviin hankkeisiin.
   
 • Erityistavoite 10.1.
  Nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistäviin hankkeisiin. Lisäksi toivotaan hankkeita muiden syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden tukemiseen sekä elämänhallinnan ja osallisuuden vahvistamiseen.

Haettavana olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) haettavana vain Kainuussa

Et 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Et 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

ESR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 25.2.2021.

 


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.


Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR-  ja valtio-osuus voi olla pääsääntöisesti max. 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

 


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia käyttäen.

EURA 2014 -järjestelmän käyttöohjeessa on ohje Suomi.fi-tunnistautuminen EURA 2014 -järjestelmässä. Lisätietoja Suomi.fi -valtuuksien käyttöön siirtymisestä on rakennerahastot-sivulla kohdassa Hakijalle.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

 


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Yritysrahoitus:

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta.

 


Lisätiedot:

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:

Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225

ESR, Lappi:

Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marika Lindroth, puh. 0295 037 082
Tanja Raappana, puh. 0295 037 065 ( 4.1. 2021 alkaen)
Paula Alho, puh. 0295 037 284

ESR, Kainuu:

Annukka Koskelo, puh.  0295 023 691

Kaikki alueet:

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, puh. 0295 038 224

 


Linkit: