Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa ylimääräisen ESR-haun Pohjois-Suomessa poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin - rahoitushaku päättyy 22.4.2020

Alkaa: 1.4.2020
Päättyy: 22.4.2020

Sisältö:

Kohdennettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen, työmarkkinoiden rakennemuutokseen vastaamiseen sekä osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin

Haku koskee Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueita

Haun sisältö

Haku kohdennetaan korona-epidemian vaikutusten torjuntaan ja suunnataan erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintakyvyn turvaamiseen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta tukeviin toimenpiteisiin.

Haku kohdennetaan erityisesti toimijoille, joilla on välitön yhteys kohderyhmiin ja tuki kohdennettavissa konkreettisella tavalla kohderyhmien hyödyksi.

Rahoitusta on haettavana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ESR-hankkeille. Hakemuksia toivotaan erityisesti toimintalinjoille 3 ja 5.

Hankkeiden toteutusaika voi olla noin 3 - 8 kuukautta ja tuen määrä on enintään 100 000 euroa.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin.

Mikro- ja pk-yritysten muutostilanteiden tuki liiketoiminnan jatkamiselle poikkeustilanteissa (ei yksittäisen yrityksen liiketoiminnan tukemiseen vaan useampaa yritystä koskeviin yleishyödyllisiin hankkeisiin)

  • Yksinyrittäjien ja pk-yrittäjien työssäjaksamisen tukeminen
  • Vaikeuksissa olevien yritysten hyvinvointi-, toimintakyky- ja kriisineuvonta
  • Muutostilanteiden ja esimerkiksi etätyön johtaminen pk-yrityksissä

Työmarkkinoiden äkilliseen rakennemuutokseen sopeutuminen

  • Lomautusten ja irtisanomisten aiheuttamiin äkillisiin haasteisiin vastaaminen
  • Poikkeustilanteeseen liittyvät nopeat koulutukset ja osaamisen kehittäminen
  • Kausityön työvoimatarpeiden järjestäminen

Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuki

  • Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen osallisuuden tukemisessa
  • Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
  • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen digitaalisuutta hyödyntäen

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on enintään 80 %, mutta se voi perustellusta syystä ja rahoittajan harkintaan perustuen olla korkeampikin. 

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate 17%, 15% ja 40%) ja kertakorvaus (lump sum).

Hankkeiden toteutuksessa suositellaan käytettäväksi ostopalveluita.

Rahoitushakemusten käsittely:

Hankkeiden käsittely kestää noin 2 viikkoa hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (mm. kohderyhmän tavoittaminen, toimenpiteiden konkreettisuus ja sitoumukset).

Hakuajat:

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 22.4.2020.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita.


Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle EURA2014 -järjestelmässä (https://www.eura2014.fi).
Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät linkkilistassa alla olevasta tiedostosta ja Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa pyydämme olemaan yhteydessä rahoittajaan.

Ennakkotietoa tulevista hauista:

Tämän haun lisäksi tulemme avaamaan ympäristö EAKR- ja ESR –hankkeille tänä vuonna kaksi laajempaa hakua, toinen päättyy kesäkuussa ja toinen syksyllä.

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224


Linkit: