Hankkeen tarkastus ja valvonta

Hankkeisiin tehtävien tarkastusten ja valvonnan tavoitteena on varmistaa rahoituksen asianmukainen käyttö ja ohjelmien noudattaminen. Tarkastuksista yleisempiä ovat rahoittavan viranomaisen tekemät varmennuskäynnit. Paikan päällä varmennuksien tarkoituksena on varmistua hankesuunnitelmaan kuuluvien tulosten ja tavoitteiden toteutumisesta ja kustannusten tukikelpoisuudesta. Nämä varmennukset pyritään tekemään hankkeen toteutusaikana ja ne ovat luonteeltaan myös ohjaavia ja hankkeen toimintaa tukevia. Lisäksi tarkastuksia tekevät tarkastusviranomainen (valtiovarainministeriön controller -toiminto) sekä EU:n tarkastuselimet.

Yksittäisen hankkeen osalta tarkastajilla on tarkastusoikeus, joka koskee hanketta ja sen rahoitusta kokonaisuudessaan. Tarkastajalla on oikeus päästä hankkeen kannalta merkityksellisiin rakennuksiin, toimitiloihin tai paikkoihin. Tarkastajalla on oikeus tarkastaa em. paikkoja sekä tuensaajan olosuhteita, tietojärjestelmiä ja asiakirjoja. Tuensaajalla on velvollisuus toimittaa tarkastajalle tarvittavat asiakirjat ja mahdollistaa pääsy tiloihin ja tietojärjestelmiin.

Vinkki: Kiinnitä huomiota jo hankkeen alusta toiminnan dokumentointiin ja asiakirjojen arkistointiin.