Hankkeen tulosten juurruttaminen ja levittäminen

Hankerahoituksen pääasiallinen tarkoitus on olla uudenlaisen toiminnan liikkeellepaneva voima. Siksi hakijan on jo ennalta tärkeää suunnitella toiminnan jatkaminen tai tulosten muu hyödyntäminen. Hankerahoitus ei ole toiminnan pysyvä rahoitusmuoto ja hankkeen tulosten pitäisi olla hyödynnettävissä myös myöhemmin.

Juurruttamisen ydinkysymys on, miten saat hankkeesi tuloksen, esim. uuden toimintatavan, tuotteistettua ja markkinoitua oman tai kumppaniorganisaation normaalitoimintaan.

Vinkki: Internetistä löytyy runsaasti hyviä oppaita ja malleja tuotteistamisen ja markkinoinnin tueksi.

Vinkki: Aloita juurruttaminen omasta organisaatiostasi. Miten myyt tuotteesi toiselle organisaatiolle, jos oma organisaatiosikaan ei ole ottanut tuotettaa omakseen?