Rakennerahastojen ilmiantokanava

Tällä lomakkeella voi tehdä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan liittyvän nimettömän ilmiannon, mikäli on olemassa epäily väärinkäytöksestä tai sopimattomasta menettelystä. Ilmianto voi liittyä ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuensaajiin ja toimintaan tai ohjelman toimeenpanosta vastaaviin viranomaisiin. Ilmianto voi koskea esimerkiksi esteellisyyttä, sidonnaisuuksia, lahjontaa, salassapitoa, lainsäädännön tai rahoitusehtojen vastaista toimintaa, avustuksiin liittyviä väärinkäytöksiä tai talousrikoksia. Ohjelman hallintoviranomainen käsittelee ilmiannot. Lomakkeelle ei pidä tallentaa yksilöivää tietoa ilmiantajasta. Rakennerahasto-ohjelmassa on nollatoleranssi petoksille. Mikäli epäily ei koske rakennerahastoja, tulee olla yhteydessä poliisiin www.poliisi.fi tai verottajaan www.vero.fi.

Ilmiantokanava
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Yksilöivä teksti