Julkiset hankinnat

Hankkeissa suuren kustannuserän muodostavat usein erilaiset hankinnat. Hankinnoissa on noudatettava  hankintalakia (1397/2016), jos tuensaaja on julkinen toimija (valtio, kunta, kuntayhtymä, julkisoikeudellinen laitos tai säätiö) tai jos hankkeen rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta. Julkisella rahoituksella tarkoitetaan EU:n ja valtion sekä kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden hankkeelle osoittamaa rahoitusta mukaan lukien tuensaajan omarahoitus. Omaa hankettasi koskevat hankintoihin liittyvät ehdot on kuvattu hankkeesi rahoituspäätöksessä.