Julkisen sektorin Suomi.fi-valtuudet myönnettävissä virkailija-avusteisesti

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toteutti yhdessä Veron kanssa ns. virkailijavaltuuttamispalvelun Suomi.fi-palvelujen yhteyteen. Sen avulla voivat julkisen sektorin toimijat hakea itselleen eri asiointipalveluihin valtuutusoikeutta omille työntekijöilleen, myös EURA 2014:ään. Ne Y-tunnukselliset yhteisöt, joiden edustajaa ei ole rekisteröity perustietorekistereihin (mm. kauppa- tai yhdistysrekisteriin), voivat hakea valtuutusoikeutta Suomi.fi-valtuuksien myöntämistä varten virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Näitä yhteisöjä ovat mm. julkishallinnon organisaatiot, kuten esim. kunnat, valtion virastot, seurakunnat ja oppilaitokset. EURA 2014:n valtuutusoikeuden saanut henkilö voi tämän jälkeen omatoimisesti myöntää organisaatiossaan EURA 2014:n edellyttämiä Suomi.fi-valtuuksia muille työntekijöille vastaavasti kuten kaupparekisterissä olevan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilökin. Ilman näitä valtuuksia EURA 2014:n käyttö ei ole mahdollista.

Hae ensin valtuutusoikeutta

Julkisen sektorin organisaatioiden täytyy siis ensin hakea työntekijälleen valtuutusoikeutta EURA 2014 -asiointipalveluun, jota tämä voi sitten käyttää myöntäessään edelleen EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia organisaatiossaan. Organisaation edustaja voi tehdä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuutusoikeus rekisteröidään yhdelle tai useammalle oman organisaation henkilölle. Valtuutusoikeutta voidaan hakea esim. organisaation Katso-pääkäyttäjälle tai asiointipalvelukohtaisesti useammallekin henkilölle. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Uudet valtuudet sekä niitä vastaavat aiemmat Katso-roolit

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella voi täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/valmistelija.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella voi täyttää ja jättää kaikki lomakkeet viranomaiskäsittelyyn (vastaa allekirjoitusta). Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi: Tällä valtuudella voi asettaa EURA 2014 -järjestelmään oman organisaationsa käyttäjille hakemuskohtaisen salasanavaatimuksen sekä ylläpitää hakemuskohtaisia salasanoja. Valtuus on tarpeen vain, mikäli organisaatiolla on useita hakemuksia/hankkeita ja halutaan rajoittaa näiden tietojen näkemistä oman organisaation sisällä.

Tämän valtuuden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) voi antaa jollekulle muulle organisaationsa henkilölle, mikäli ei itse voi tai halua ylläpitää salasanatoimintoja EURA 2014 -järjestelmässä. Katso-palvelussa tämä toimenpide voitiin tehdä Katso-pääkäyttäjän roolilla.

Valtuushakemuksella valtuuttaminen Suomi.fi-palvelussa

Valtuushakemus tehdään Suomi.fi-verkkopalvelussa osoitteessa

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus

Ko. osoitteessa on myös tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen kohdassa 4, Valtuustyyppi, valitse Valtuutusoikeus. Hakemuksen kohdassa 7, Valtuusasiat, valitse kaikki kolme em. valtuutta, joita valtuutettu voi valtuutusoikeuden saatuaan myöntää muille organisaation työntekijöille (ks. kuva alla).

Hakemus, valtuudet.

Kun valtuutusoikeus on rekisteröity, voi tämä valtuutusoikeudellinen henkilö myöntää mainittuja EURA 2014:n edellyttämiä asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Lisätietoa valtuuttamisesta ja yrityksen tai yhteisön puolesta asioimisesta: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi

https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu