Julkisen sektorin Suomi.fi-valtuudet myönnettävissä nyt virkailija-avusteisesti

Niiden Y-tunnuksellisten yhteisöjen, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin, ovat voineet alkuvuoden 2020 hallinnoida EURA 2014:n käyttöön vaadittavia asiointiroolejaan (EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja ja EURA 2014 -asiointi/valmistelija) vielä Katso-palvelussa. Näitä yhteisöjä ovat olleet mm. julkishallinnon toimijat, kuten esim. kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on alkuvuonna yhdessä Veron kanssa toteuttanut virkailijavaltuuttamispalvelun Suomi.fi-palvelujen yhteyteen. Virkailijavaltuuttamispalvelu käynnistyi 11.6.2020. Sen avulla voivat nyt myös julkisen sektorin toimijat hakea itselleen eri asiointipalveluihin valtuutusoikeutta omille työntekijöilleen, myös EURA 2014:ään. Siirtymävaiheessa alkuvuonna 2020 julkisyhteisöjen valtuudet eli Katso-roolit on tarkastettu vielä Katso-palvelusta aina EURA 2014:ään kirjautumisen yhteydessä. Katso-palvelu loppuu v. 2020 loppuun mennessä. Katso-roolit eivät ole enää käytössä tämän jälkeen eikä EURA 2014:ään kirjautuminen enää ole mahdollista, mikäli EURA 2014:ää käyttäville henkilöille ei ole myönnetty Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa järjestelmän käytön edellyttämiä valtuuksia. Olemassa olevat Katso-roolit eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi.

Hae ensin valtuutusoikeutta

 

Julkisen sektorin organisaatioiden täytyy ensin hakea työntekijälleen valtuutusoikeutta, jota tämä voi sitten käyttää myöntäessään edelleen EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia organisaatiossaan. Organisaation edustaja voi tehdä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuutusoikeus rekisteröidään yhdelle tai useammalle oman organisaation henkilölle. Valtuutusoikeutta voidaan hakea esim. organisaation Katso-pääkäyttäjälle tai asiointipalvelukohtaisesti useammallekin henkilölle. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Uudet valtuudet sekä niitä vastaavat Katso-roolit

 

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella voi täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/valmistelija.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella voi täyttää ja jättää kaikki lomakkeet viranomaiskäsittelyyn (vastaa allekirjoitusta). Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi: Tällä valtuudella voi asettaa EURA 2014 -järjestelmään oman organisaationsa käyttäjille hakemuskohtaisen salasanavaatimuksen sekä ylläpitää hakemuskohtaisia salasanoja. Valtuus on tarpeen vain, mikäli organisaatiolla on useita hakemuksia/hankkeita ja halutaan rajoittaa näiden tietojen näkemistä oman organisaation sisällä.


Tämän valtuuden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) voi antaa jollekulle muulle organisaationsa henkilölle, mikäli ei itse voi tai halua ylläpitää salasanatoimintoja EURA 2014 -järjestelmässä. Katso-palvelussa tämä toimenpide voitiin tehdä Katso-pääkäyttäjän roolilla.

Valtuushakemuksella valtuuttaminen Suomi.fi-palvelussa

 

Valtuushakemus tehdään Suomi.fi-verkkopalvelussa osoitteessa

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus

Ko. osoitteessa on myös tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen kohdassa 6, Valtuusasiat, valitse kaikki kolme em. valtuutta, joita valtuutettu voi valtuusoikeuden saatuaan myöntää muille organisaation työntekijöille.

Lisätietoa valtuuttamisesta ja yrityksen tai yhteisön puolesta asioimisesta: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi