Kustannusten tukikelpoisuus

Kustannusten tukikelpoisuutta määrittelee hankkeen rahoituspäätös ja sen ehdot sekä kansallinen lainsäädäntö ja erityisesti ns. tukikelpoisuusasetus (valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta, 358/2014). Ohjelmakauden 2014–2020 hankkeita koskeva tukikelpoisuusasetus tuli voimaan 1.5.2014.

Ohjelmakauden 2007–2013 hankkeisiin sovelletaan niiden hyväksymisajankohtana voimassa olleita lakeja ja asetuksia.